אאא

ביקור חג. בשעה האחרונה יצא מרן הרב חיים קנייבסקי מביתו ברח' רשב"ם בבני-ברק, אל עבר העיר ירושלים בכדי להתפלל על יד שריד בית המקדש הכותל המערבי.

ככל הנראה, יבקר מרן הגר"ח בקומה השמינית בבית-החולים שערי צדק בירושלים שם מאושפז חמיו מרן פוסק הדור הרב אלישיב שליט"א בכדי לבקרו ולברכו.

זה צפוי להיות הביקור הראשון של הגר"ח אצל "השווער" מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב, מאז נפל למשכב ואושפז לפני מספר חודשים.

כזכור, במהלך החודשים האחרונים הרבה מרן הגר"ח לברר ולהתעדכן במצבו של חמיו מרן הרב אלישיב ואף נערכו מספר התייעצויות בביתו לגבי דרכי הטיפול, כשבהם משתתפים בכירי הרופאים.

יצויין כי מדי כל חג ומועד, מקפיד הגר"ח לבקר את חמיו כשעד לאחרונה היה עושה זאת יחד עם רעייתו הרבנית בת שבע קנייבסקי ע"ה.

בשל לחץ הזמן ומצב התנועה בירושלים, ימתינו למרן הגר"ח קנייבסקי ניידות משטרה בכניסה לעיר ויפסלו לכבודו את הדרך לאורך צירי התנועה.