אאא

אמש הגיע הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט״א אל מעונו של מרן האדמו״ר מויז'ניץ' שליט"א על מנת ולהתברך לקראת הימים הנוראים וכן לרגל התפקיד החדש.

מרן האדמו״ר מויזניץ'  קיבלו בכבוד רב והשניים שוחחו באריכות בענייני השעה העומדים על הפרק.

האדמו״ר איחל הצלחה מרובה לראשון לציון בתפקיד והדגיש את גודל האחריות הרוחנית: "יהי רצון שתזכה לקדש שם שמיים ולהאהיב את היהדות על כל עם ישראל". אמר הרבי.

בהמשך ביקש האדמו"ר מהרב הראשי החדש המכהן גם כנשיא בתי הדין הרבניים שידאג לשמירה על חומות היהדות ועל עצמאות בתי הדין, ושלא ינסו בתי המשפט ומערכות השלטון להתערב ולהשפיע חלילה בענייני ההלכה היהודית.

הרבי התעניין במצבו הבריאותי של אביו של הרב, מרן הגר״ע יוסף שליטא והדגיש כי הדור כולו זקוק לו. הרב יצחק יוסף ביקש מהאדמור להתפלל עליו וסיפר כי למרות מצבו הרי שהוציא אמש כרך חדש של ספרו על הלכות תרומות ומעשרות. הרבי השיב כי הוא מתפלל עליו והתפעל מאוד מהעובדה אותה ציין הרב יוסף והדגיש כי המסירות של מרן הרב עובדיה לתורה היא מעל לטבע ממש.