אאא

בירור על שום מה?! על שום שזו ברירה בין הטוב למוטב, על שום שזו הברירה היחידה על מנת להגיע למידע הבהיר ביותר באופן הברור ביותר.

בירור הוא קבלה של המידע הנכון והמדויק ביותר לגבי בן זוג פוטנציאלי, גם אם הוא עצמו אינו מודע לרב שבחיו ומיעוט חסרונותיו, הן מושלם הוא מעצם היותו בחור, וכחלק משלמותו הפנימית ושפלותו העצמית, הוא אינו מכיר במעלותיו בין אם ישנן בין אם אינן.

אבל, מסתבר למרבה הפלא, חרף הבירורים האלה, נפלאות דרכיו ועקלקלות. העולם, דינאמי ככל שיהיה, אין באפשרותו להתחרות בתמורות החלות בכל פוטנציאל שידוכי בדרך לפגישה, בינה מתערערת, גובה עולה ויורד, זקן היורד לפתע על פי המידות, מידות מתרחבות וצרות, ורק דבר אחד נותר מופלא: הכיצד התאימו הבגדים את עצמם והסתגלו למידות החדשות במהירות מפתיעה כל כך, ללא צלקות?! לה' פתרונים.

הפיקחות אומרת שבפועל, דברים רבים שהיו ייהרג ואל יעבור, עברו בלא להרוג, ניסיון החיים המצטבר מפגישות בפרט ומהחיים בכלל, נותן מבט אחר ושונה על כל הנושא.

באופן טבעי, מתקבלת פרופורציה לכלל האירועים והאפשרויות הנגזרים מהמצב, פרופורציה החייבת להוביל לשינוי בהתייחסות ובגישה, בשלב הטרום פגישה ולעיתים גם במהלכה.

בשיתוף אתר 'תובנות בענייני שידוכים'