אאא

באירוע צנוע שנערך בבית כ"ק האדמו"ר מצאנז נתמנה הגאון רבי ישראל שוורץ, מחשובי מורי ההוראה ומרביצי התורה בקהילת צאנז בירושלים, לכהן כדיין ומורה צדק לקהילת צאנז שבשכונת האתרוג בביתר.

הדיין הנבחר הגאון רבי ישראל שוורץ, הנו בנו של הגאון רבי חיים יעקב שוורץ, דיין ומורה צדק בקרית צאנז נתניה ורב מרכז הרפואי צאנז, וחתנו של הגאון רבי אהרן גדלי' הופמן זצ"ל אב"ד בודפסט.

הוא למד בישיבת צאנז בצל כ"ק האדמו"ר מצאנז ונתעטר בעטרת ההוראה מגדולי הדור מרן בעל שבט הלוי, הגאון רבי יעקב בלוי זצ"ל והגאון רבי מאיר ברנסדורפר זצ"ל חברי בד"צ העדה החרדית ועוד.

לאחר החגים אמור הרב שמונה אמש לעבור להתגורר בשכונת האתרוג בביתר ולעמוד בהנהגת בית המדרש לשמחת לב חברי הקהילה וציבור תושבי השכונה. ​