אאא

האם אסור לכהנים לטוס מישראל בשעות הלילה?

מחקר הלכתי מקיף שהוצג בפני בית דינו של רבי ניסים קרליץ, הביא להוצאת כרוז מיוחד על פיו אין לכהנים לטוס מישראל לחו"ל או להגיע מחוץ לארץ לישראל בשעות הלילה.

הרב מתתיהו הלברשטט שעסק בנושא כבר לפני כעשור, נדרש לכך שוב בתקופה האחרונה.

הרב הלבשרטט גילה כי בעקבות סגירת מסלול ההמראה שהתיישן, הטיסות שוב עוברות מעל בית הקברות בחולון.

לאחר בדיקה מעמיקה התברר כי רק בשעות הלילה הם עוברים מעל בית הקברות וכיוון שעל פי ההלכה טומאת הקבר עולה עד לרקיע לכן אסור לכהנים לטוס בשעות הלילה.

בעקבות המידע החדש שהתקבל, נכנסו לאחרונה נציגי איגוד טהרת הכהנים יחד עם הרב הלברשטט לבית דינו של הרב נסים קרליץ והציגו בפני הדיינים את הממצאים.

הפסיקה היתה חד משמעית: לכהנים, אסור לטוס בשעות הלילה מישראל.

 יצויין כי בעקבות כך הורו הרבנים להטיס את המתים בארונות הקבורה דווקא בטיסות הלילה וזאת בשל העובדה כי בטיסות אלו לא יטוסו כוהנים.