אאא

הציבור החרדי נכווה פעם אחר פעם על ידי אנשי עסקים חרדים שהונו את הלקוחות - המשקיעים. כרגיל, חרדי מעדיף להשקיע אצל חרדי, הוא מאמין לו, סומך עליו, ומרגיש טוב שפרנס יהודי ירא שמים, ובכלל, חלק מהרווחים הולכים אחר כך לצדקה.

נכון, עדיף להשקיע אצל יהודי שומר תורה ומצוות, כמו שעדיף לקנות בחנות של יהודי שומר תורה ומצוות, וכמו שטוב יותר להשתמש במונית של יהודי דתי. אבל יש כאן אבל אחד גדול, הרבה פעמים עדיף לבחור בבית השקעות אמין וישר, ולא בבית השקעות שהעומד בראשו מקיים את רוב התורה (חוץ מדיני ממונות).

יש כאלו שמספרים לנו שבית ההשקעות שלהם הוא "כשר" "גלאט" "למהדרין". אל תקנו. אפשר להשקיע בכל בית השקעות, ולפתור את כל הבעיות ההלכתיות בקלי קלות. אם אתם חוששים לנוכל - תבחרו בדרך הזו.

ומהם הבעיות שיכולות להיות בבתי השקעות?

בעיות מגוונות מאד. קודם כל בית השקעות שקונה מניות של חברות שמחללות שבת, שבעקיפין יוצא שהמשקיע הקטן שותף לחילול שבת. אם ברשות החברה יש בפסח חמץ, המשקיע הקטן שותף בחמץ, ואם החברה לווה בריבית או מלווה בריבית (בלי היתר עיסקה), שוב המשקיע בבעיה.

בספר תשובות והנהגות להג"מ שטרנבוך כתב נוסח שטר, שאפשר לחתום עליו בפני שני עדים ולהנצל מכל הבעיות, וזה נוסח השטר:

"הריני מודיע ומתחייב ביום .... חודש ..... שנת ... מעכשיו, שאם אקנה מניות שהם בחשש איסור שבת וים טוב, אני מסתלק ולא אהיה שותף כלל במעשי ורווחי שבת ויום טוב וכמדם אהיה שותף יותר בימות החול כפי הערך לבד כפי שומת מומחין, ואם בשבת יהיה הפסד ובימות החול יהיה ריווח אז רווחים שלי יותר אבל אני יכול לוותר, ובשטר זה אני מוותר שלא יגיע לי יותר בשום אופן רק כפי שמגיע לי מניות שקניתי, ואם רווחי שבת יותר הם פטורים מליתן לי כפי חלקי במניות, ואני מפסיד. רק כל זמן שאינם ממציאים לי חשבון שהפסדתי אני מקבל המשוער שנוקבים לכל מניה ומחירו שוה עבורי ככל המניות, אבל אם בעלי הפירמא יוכיחו שהרויחו יותר בשבת מגיע להם לבד רווחי שבת".

"ושטר זה בר תוקף כיון שכולו זכות להפירמא ולשאר בעלי המניות, ולכן חל מדין תורה, ויכולים לתבוע אותי בדין מכח שטר זה.

הכל שריר וקיים"

ויש דעות בפוסקים שאפשר לומר בפני עדים שמוותר על הריבית, גם בלי שטר (מהרש"ם).

אבל לעומת זאת, הרבה פוסקי הלכה התירו לקנות מניות של חברות מחללות שבת, ולהשקיע בכל בית השקעות שיהיה. ביניהם בעל האגרות משה, שהתיר כיון שהחברה לא מתחשבת בכלל בדעת מי שקונה מעט מניות, ולכן אין משמעות לבעלות שלו, ואין קנין ממשי במניות. וכן הגר"י וייס בעל המנחת יצחק התיר מסיבות רבות לקנות מניות של חברות שאינם מקפידות על איסורי שבת וריבית.

ולכן, אם הברירה היא להשקיע או לשקוע, עדיף להשקיע - ובתבונה.