אאא

שלט יוצא דופן המתנוסס בחדר האוכל של ישיבת "מחנה ישראל" בשכונת בית ישראל, הרים לא מעט גבות בקרב תלמידי הישיבה.

באותיות של קידוש לבנה, מוזהרים התלמידים שלא להיכנס אל המטבח. בסוגריים, מופיע גם איום לקנס של 20 ש"ח, לכל מי שיפר את ההוראה.

ושורת הסיום בלתי נמנעת: "לאורם נסע ונלך".

בישיבה אמרו היום כי ההנהלה מנסה למנוע את המנהג הפסול של כניסת התלמידים אל המטבח, בכל עת מצוא.

ישיבת מחנה ישראל במאה שערים מאגדת בתוכה רשת מוסדות. בין היתר, היא כוללת ישיבה גדולה, רשת כוללים ומדרשה לחוזרים בתשובה.