אאא

בני עדות המזרח, החלו כבר בשבוע שעבר באמירת הסליחות, לקראת הימים הנוראים הממשמשים ובאים, חלקם אומרים בחצות הלילה ואחרים מיד באשמורת הבוקר, לפני תפילת שחרית בהנץ החמה.

 

במהלך אמירת הסליחות, נהגו בקהילות ישראל לתקוע בשופר בעת אמירת י"ג מידות, לעורר את בני ישראל לשוב בתשובה.

 

אלא שבבית-כנסת בשכונת 'מקור ברוך' בירושלים, יש מי שמבקש למנוע את תקיעת שופר מאומרי הסליחות בשל ההפרעה לשכנים.

 

המדובר הוא בבית-הכנסת "טוויג", ברחוב רשב"ם במקור ברוך, בראשות בנו של הרב יהודה מועלם זצ"ל מראשי-ישיבת 'פורת יוסף'.

 

רב בית-הכנסת והגבאים, פרסמו מודעה "לקהל הקדוש והנכבד", בה הם כותבים: "כל הבאים לומר סליחות בחצות הלילה ובאשמורת הבוקר, מתבקשים לא לתקוע בשופר בזמנים אלו, וכן להתפזר בשקט ככל האפשר, מפני שהדבר מפריע לשנת השכנים".

 

בשל ההוראה החדשה, נאלצים עשרות אומרי הסליחות שלא לתקוע בשופר במניינים המתקיימים בחצות הלילה ובשעות הבוקר המוקדמות.

chaim@kikar.net