אאא

במסגרת המיתוג המחודש של עיריית בית שמש יוצב בקרוב שילוט מתאים ומעודכן בבניין העירייה ובאגפיה.

חוברות הסברה ופרוספקטים יועמדו בבניין העירייה לרשות התושבים ובהם כל המידע האמיתי והמעודכן על הזכויות והחובות שלהם כתושבים. חוברות אלו יערכו בנפרד לכל מחלקה ומחלקה, בין במחלקת החינוך, הגבייה, תכנון והנדסה, וכן במחלקות הנוספות של העירייה.

הדובר מתי רוזנצוויג אומר ל'כיכר השבת': "כאשר התושב מתגאה בעירו ובמה שבה, הוא גם יודע להעריך נכוחה את עבודת העירייה ולראות עין בעין את סגנון עבודתה. תושב שיודע להעריך את עירו ויודע להשתבח בה, ידע גם בסופו של יום להעריך ולהוקיר את עבודתם של פרנסי העירייה ומאות העובדים המסורים.

לפנינו אתגר גדול. לא קלה היא דרכינו, וגם לא פשוטה. אך אם נתמיד בה, ובסיוע אמיץ של ראש העיר משה אבוטבול ונבחרי העירייה יכול נוכל לה".