אאא

מכל הזרמים ומכל השכבות, זרמו הלילה יהודים באופן ספונטני אל ביתו של הגאון רבי מאיר ברנסדורפר זצ"ל בירושלים, ממאמנים להאמין, בוכים ואבלים.

הנוכחים תיארו את חביבותו הרבה של הגר"מ זצ"ל לפונים אליו בשאלות הלכתיות. כמעט כל אחד מהם, מהבאים הלילה בשעריו, שוחח עמו בהזדמנות זו או אחרת. וכולם חשים שזהו האבל הפרטי והיחיד שלהם.

הגר"מ זצ"ל נודע גם כמוהל מומחה והכניס אלפי ילדים לבריתו של אברהם אבינו, חלקם ציינו זאת הלילה, כאשר הגיעו אל ביתו לבכות ולהתאבל.

במקום נכחו גם רבים מחסידי 'תולדות אברהם יצחק', שם כיהן הרב ברנסדורפר כרב הקהילה ומקורב לאדמו"ר שליט"א.

צלם 'כיכר השבת', עזרא לנדאו, עשה את הלילה במקום ומגיש צרור תמונות.