אאא

לקיים בנו חכמי ישראל: מחוץ לחדרו של מרן פוסק הדור רבי חיים עובדיה יוסף מתכנסים מאות אברכים וזועקים לרפואתו של אביהם הרוחני.

כוחות אבטחה גדולים שנמצאים במקום, מנסים להדוף את מאות המתפללים והסקרנים אך ללא הצלחה.

בבית-החולים נוכחים בשעה זו: הראשל"צ הגאון רבי אליהו בקשי דורון, המקובל רבי בניהו שמואלי והגאון רבי ראובן אלבז. הללו מקיימים מעמד סליחות ואמירת י"ג מידות הרחמים לרפואתו של הרב.

בני המשפחה מבקשים מהציבור שלא להגיע לבית החולים. לדבריהם, הדבר מפריע לצוות הרופאים ולבני המשפחה.

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל בכל כוחו עבור מרן פוסק הדור הגאון רבי חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.