אאא

שלב נוסף בהתחחמות היחסים בין משרד החינוך למגזר החרדי: אחרי ביקורו של שר החינוך, גדעון סער, בישיבת פוניבז' וסבב הפגישות בבתי גדולי ישראל, הגיע היום יהודה פינסקי, מנהל האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי לביתו של מרן ראש הישיבה, רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן ושוחח איתו ארוכות. 

הגראי"ל קיבל בחום את פינסקי, ברכו ושוחח איתו על מעורבות משרד החינוך בחינוך החרדי.

ולמרות הידוק היחסים, עדיין מרחפת מעל החלטת משרד החינוך להקים ועדות שיבוץ לסמינרים.

כזכור, ההחלטה על הקמת הוועדות חוללה סערה ובאותו בית שאליו הגיע היום פינסקי, נערכה ישיבת חירום בנוכחות מנהלי הסמינרים.