אאא

מסע מרגש ערך גאב"ד 'חניכי הישיבות' הגאון רבי מרדכי גרוס בקברו של הגאון רבי שמואל שמעלקא קליין זצ"ל, סביו של יו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד לביטול רוע גזירת הגיוס.

הגר"מ גרוס יצא מהארץ למסע הבזק יחד עם רעייתו הרבנית ושני מקורביו כשמטרתו לשאת תפילה בציון הסב הדגול ביום ההילולא שלו ט' באדר ב', בדיוק ביום בו נערכו דיונים אחרונים לאישור החוק בכנסת ישראל.

לדברי מקורבו יצחק שיינין, "במשך כל הנסיעה דיבר הרב בהתפעלות עצומה על דמותו התורנית המיוחדת של הגאון הרב קליין זצ"ל וציטט רבות מספרו 'צרור החיים'".

"הוא נלחם מלחמת חורמה במשכילים שהיו בדורו וביצר את חומות התורה והקדושה, בכל המחוז אותו הנהיג רוחנית", סיפר הרב גרוס שהוסיף כי הגאון זצ"ל היה גם בעל מופת גדול ורבים נושעו מברכותיו.

פרט מעניין מציין שיינין, כי המצבות נמצאות בבית הקברות ואילו הקברים עצמם טמונים באוהל קטן שהוקם במקום. "היה זה מחזה מרגש לראות את הגר"מ גרוס נושא תפילה בדמעות שליש במשך שעה ארוכה ומתחנן כי הגאון זצ"ל יהיה מליץ יושר לפני אבינו שבשמיים לביטול רוע גזירת נכדו הסורר".

בנוסף התפלל הרב גרוס תפילה מיוחדת שחוברה על ידו המתייחסת לגזירת לפיד על לומדי התורה. שיינין מציין כי הרב הדגיש בפניו שיש גם להתפלל על הצלחת הציבור החרדי בבחירות בעיר בית שמש וציין עוד לפני היוודע התוצאות כי הוא בטוח שיהיה קידוש שם שמיים ומשה אבוטבול ינצח.