אאא

אירוע לא משמח במהלך החופשה: רבנים, ובהם דיינים, מחשובי הקהילה החסידית בארה"ב, קיימו השבוע את מצוות ה'חליצה', כל זאת, במהלך הנופש המסורתי של הקהילה החרדית בהרים. 

מצוות החליצה נעשתה על ידי הרבנים במהלך החופשה של מחנה הקייט 'מראה יחזקאל' של קהילת קארלסבורג. 

בין הנוכחים בקיום המצווה, ניתן למנות את גאב"ד קארלסבורג, אב"ד של חסידות מישקולץ, הרה"ג ר יצחק אהרן גאלדבערגער מדייני פאפא – קארלסבורג, ודיין ומורה צדק בקהילת פארלטישאן. 

יצויין, כי מצוות החליצה נעשית במידה ואדם נשוי שלא השאיר אחריו צאצאים נפטר, ואחיו לא נושא את האלמנה לאשתו, בזמן החליצה, מבהיר האח כי הוא מסרב לשאת את אלמנת אחיו. לאחר הטקס, מותרת האישה להינשא לכל אדם. בימינו, נהוג לקיים את מצוות החליצה בכל מצב בו אח נפטר בלא להשאיר אחריו ילדים. 

לאחר קיום מצוות החליצה, אומרים הדיינים שנכחו במעמד: "יהי רצון שלא תבואנה בנות ישראל לא לידי חליצה ולא לידי ייבום".

צלם א' בליק, תיעד את הרגעים המיוחדים.