אאא

שר התמ"ת בא לבקר את ראש העיר מודיעין עילית. הביקור לא נועד לשמש ביקור נימוסין, אלא ביקור עבודה בו התכוונה צמרת משרד התמ"ת ללמוד את מצוקת העבודה בציבור החרדי.

בביקור סייר השר גם ב'מרכז החרדי להכשרה מקצועית', ועמד נפעם נוכח אחוזי ההשמה הגבוהים של הבוגרים. יתרה מזו, השר אמר לפמלייתו: "אני מעוניין שדגל זה של 100% השמה ישמש כמודל לחיקוי בכל מכוני הלימוד באשר הם, בדרך זו נחולל מהפכה בכלכלת ישראל".

גוטרמן, המארח, אמר כי "מאז שנכנסתי לתפקידי פעלתי להביא את המרכז החרדי לעיר כמרכז המתאים ביותר באופיו ובמקצועיותו לציבור התושבים, אני קורא לשר לראות את המהפכה המתחוללת כאן ולהזרים משאבים לפעילות זו, שתצמיח בסופו של דבר אלפי מקומות תעסוקה חדשים בעיר".

עוד אמר גוטרמן כי במודיעין עילית אין בעיה של תעסוקת גברים. "לשמחתנו אין בעיה של תעסוקה לגברים במודיעין עילית, משום שזו עיר של אברכים השמחים לעמול בתורה ומעריכים את מסירותן של הנשים בעזרה בפרנסת הבית, לאור התנאים המיוחדים שנוצרו בעיר המאפשרים לעבוד קרוב לבית באווירה מתאימה", אמר גוטרמן.