אאא

העולם רועש וגועש בעקבות חיסולו של מנהיג "אל קעידה", אוסמה בן לאדן, בידי כוחות קומנדו של הצבא האמריקאי, במבצר בו התגורר בפקיסטן.

בחסידות סקווירא, ההתרגשות גדולה במיוחד. מיד עם היוודע דבר החיסול התחוור לאלפי החסידים פשר דבריו של האדמו"ר שליט"א, שנאמרו בליל שבת.

כמדי ליל שבת, נשא האדמו"ר מסקווירא דברי תורה ב"טיש" שהוא עורך בליל שבת להמוני חסידיו.

החסידים מסבירים כי מתוכן דבריו של האדמו"ר עולה כי הוא חזה מראש את חיסולו של אוסמה בן לאדן.

בעת עריכת השולחן, האדמו"ר פתח ואמר את הדברים הבאים: "בפרשתינו כתוב, ´מפני שיבה תקום´. יש לפרש, כי ´שיבה´ רומז לעם ישראל שהם תחילה וראש לכל הבריאה, וכפי שאמרו חז"ל, ´ישראל עלו במחשבה תחילה´ - נמצא שכלל ישראל נקראים זקנים. ´תקום´ היא לשון נקמה, כפי שנאמר בפסוק ´עדי יקום גוי אויביו´".

האדמו"ר המשיך והסביר: "התורה אומרת לנו כך: ´מפני שיבה´ - בגלל כלל ישראל שנקראים שיבה, ´תקום´ - יעשה הקב"ה נקמה בצוררי ישראל ויסלק אותם מן העולם".

החסידים התקשו בליל שבת להבין לאן חותר האדמו"ר ומה פשר דבריו, שלפתע עסקו באקטואליה ולא רק ב´תורה´ כפי שהוא נוהג בדרך-כלל. אחדים מהם ניסו להסביר כי כוונתו היא למנהיגי מדינות ערב שנופלים משלטונם בזה אחר זה.

אתמול, בשעה 23:30 לפי שעון ארצות הברית, עת נאם נשיא ארצות-הברית ברק אובמה את נאומו לאומה בו הכריז על חיסולו של הארכי-טרוריסט, הבינו החסידים את עומק דבריו של האדמו"ר.