אאא

הקרן לפיתוח בני-ברק, המוקמת והולכת בימים אלו, החלה בגיוס תורמים ואוהדים ברחבי העולם היהודי לפרוייקטים מרכזיים בתחומי החינוך והרווחה והופתעה מגילויי האהדה והרצון הטוב, כך הודיע יעקב אשר, ראש העיר ויו"ר הנהלת הקרן עם צאתו בימים אלו לפגישה עם גדולי האדמורי"ם, הרבנים, חברי קונגרס וממשל ואישי ציבור בארה"ב, כפי שנחשף ב'כיכר השבת'.

במסגרת ביקורו, בן כשבוע, בערים שונות בארה"ב, נקבעה לראש העיר שורה ארוכה ביותר של פגישות ואירועים, במטרה לקדם הקמת חוג ידידים בארה"ב, ולהביא את דבר העיר בני-ברק, העיר העשירית בגודלה בישראל, המונה כ-164,000 תושבים, ומהם כ-40% ילדים וצעירים עד גיל 18.

יעדיה של הקרן החדשה הם גיוס תרומות מקרנות ומאישים, מכל שכבות הציבור, לא לפעילות עירונית שוטפת, אלא שיתוף תורמים בקרן פיתוח גדולה ומסודרת, שתתמוך במפעלי רווחה, חינוך, איכות חיים ותשתיות עירוניות.

בדבריו בפני ידידי קרן בני-ברק לפיתוח ידגיש ראש העיר את כוונתו לשתפם ולקבל את עזרתם בגיוס כספים לפרוייקטים נרחבים ומגוונים כהפעלת קורסים, מדרשה תורנית ומסגרות לנוער המתקשה במסגרות חינוכיות רגילות ומסגרת חונכים לאיתור לקויות למידה בילדים ודרכי הטיפול בהן. הקרן גם תסייע, באמצעות מומחים ואנשי מקצוע, בתחומי העשרה חינוכית לתלמידים, הפעלת צהרנים ו"בית חם" לילדים ממשפחות ברוכות ילדים ואימהות עובדות.

ראש העיר ויו"ר הקרן, שזוכה לברכת כל גדולי התורה והחסידות ולתמיכת כל המפלגות הציב לעצמו יעד מרכזי לעצמאות כלכלית עירונית, באמצעות הקמת מרכזי הייטק חדשים ואזורי תעשייה בצפון העיר, המתפתח כבר בצעדי ענק ובבינוי מגדלי מסחר ועסקים רבי-קומות. ראש העיר גם החל בגיוס משקיעים עתירי-ממון לקידום הכלכלה ע"י פיתוח מקומות תעסוקה בעיר, כשהעירייה תפעל, מצידה, להשתתף בסכום דומה על כל סכום שיתרם, לרווחת העיר ותושביה.

מהנהלת הקרן נמסר, כי מגיעים אליה הדים חיוביים ביותר של ציבור אנשי עסקים נדיבי-לב, המבקשים, כידידי העיר, להשתלב בפעילויות הקרן ולהכיר מקרוב את צרכי העיר התורנית הגדולה בעולם ואת הדרכים להגשמתם, הלכה למעשה.