אאא

שני פרויקטים מרכזיים להגברת שיתוף-הפעולה בין מנהלי האגפים והמחלקות בעיריית בני-ברק וכלים למדידת איכות העבודה והתפוקה הוצגו בימים אלו בכינוס פורום מנהלים בכיר של העירייה, שהתקיים בראשות הרב יעקב אשר, ראש העיר .

הפרוייקטים הוגשו לאחר מפגשים קבועים שמקיימים צוותי המנהלים בעירייה, המיועדים לסקירת הפעולות באגפים ובמחלקות, תוך ניתוח עובודת ונתונים של כלל המשתתפים והעלאת סיכומים ולקחים ליישום ולביצוע, כשהנושאים נמצאים בהכוונה מקצועית של מר יעקב (קובי) קדם, מבכירי היועצים הארגוניים.

את פרוייקט "ברק בעיניים", שמטרתו תהליך בניית מודל מצויינות בעבודה הציג הרב יעקב קוליץ, ראש לשכת רה"ע, שהבהיר כי הפרוייקט מיועד ליצור כלים ושיטות שבאמצעותם ניתן יהיה למדוד את איכות העובדים והעבודה, טיב התפוקה, רמת השירות, שיתוף הפעולה וההתנהלות ההדדית.

הוא הוסיף, כי מאז תחילת הקדנציה מצוייה העירייה בתהליך ממושך לשיפור ארגוני, והוא כולל מרכיבים שכאשר כולם יצורפו למכלול אחד ניתן יהיה להגדירם כמהפך באופן העבודה וההתנהלות העירוניות.

לצורך קידום התכנית נקבעו חמישה צוותי עבודה שיעסקו במרכיבים מרכזיים לגיבוש התכנית, כהתנהלות כלכלית, שביעות רצון התושבים, שביעות רצון העובדים, איכות מקצועית ויכולת מנהיגות וניהולית. חברי יהיו שותפים מרכזיים בעיצוב הדגשים ובקביעת סדרי-העדיפויות.

לקידום עיר נקיה ומטופחת הוצגה תכנית "משלבים ידיים" ע"י הרב יוסף ויכסלבוים, עוזר בכיר לרה"ע, שמטרתה שבעה שילובים לעיר נקייה ומטופחת, בשיתוף פעולה בינאגפי.

במסגרת התכנית תחולק העיר ל-20 רובעים, כאשר כל רובע יקבל טיפול יסודי במשך כחודש. מנגנון התפעול של הפרוייקט יתבצע בשני שלבים – איתור וליבון הצרכים לרובע הרלוונטי בשלב ראשון, ותכנון וביצוע בשלב שני.

התכנית תתבסס על פעילות אינטנסיבית בשבעה אגפים ומחלקות מרכזיים, כשבשלב ראשון יתבצע איסוף מידע על סמך בקשות, תלונות ודיווחים באותו רובע ושילוב פניות למוקד העירוני. בשלב שני יסיירו מנהלי היחידות בשטח לצורך הכנת תכנית מפורטת עם לוח-זמנים מפורט ומתן דו"ח ביצוע משימות להמשך הטיפול.

האגפים שישולבו במסגרת הפרוייקט הם תשתיות ופיתוח, שיכלול עבודות תשתיות בכבישים, במדרכות ובאיי תנועה; טיפול במעברי חציה, בשילוט ובתמרורים, גיזום וטיפוח צמחיה והסדרת ערוגות ואדניות רחוב, שיפור תאורת רחובות וגינות, טיאוט וניקוי מקומות מוזנחים, טיפול במפגעים כרוניים, הסדרת סביבות אתרי בניה ופינוי מגרשים ציבוריים, וכמו"כ שיתוף ועדי בתים לקידום מטרות הפרוייקט באמצעות עובדים קהילתיים.