אאא

"מתברר בדיעבד מחומר החקירה שבנק הפועלים איחר בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון" – כך טען היום עו"ד נבות תל-צור, בא כוחו של יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, במהלך דיון שנערך בבית המשפט המחוזי בת"א. עו"ד תל צור הטיח את הדברים באורית לרר, מבקרת הפנים של הבנק לשעבר, בהתייחסו לטענה בכתב האישום לפיה דנקנר קיבל הלוואה בסך 5 מיליון יורו מבנק הולנדי, השייך לאיש העסקים הטורקי הליט צ'ינגלולו, על סמך הצהרת הון כוזבת.

"את נשאלת בעניין הזה במשטרה, על האיחור של הבנק, ובצדק אמרת – לדעתי – שהנאשם ממש לא קשור לאיחור הזה בדיווח של הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון", אמר עו"ד תל צור ללרר, המכהנת כיום כמנכ"לית בנק הפועלים בשוויץ, והגיעה להעיד מטעם התביעה. "נשאלת במשטרה (24.02.10) האם דני ביקש שלא לדווח על העברת הכסף לרשות לאיסור הלבנת הון, והשבת: 'לא, ממש לא... כך התרשמתי משיחותיי עם דני קולר', שהוא הממונה על הציות (האחראי על מילוי הוראות ונהלים ולאכיפה של משטר איסור הלבנת הון, ת.ג וז.ש.ל). לרר אישרה בעדותה את הדברים.

איחור בדיווח על העברת כספים מתאגיד בנקאי בחו"ל לרשות הלבנת הון, עשוי להוות הפרה של חוק איסור הלבנת הון. הוא צריך להיבחן לפי המהות שלו ובאלו נסיבות נעשה. הפרות של החוק עשויות להוביל להטלת סנקציות ולבחינת העניין בעיניים פליליות, בעיקר כאשר נעשו במתכוון, או לעיצום כספי.

עד שנת 2004 הייתה חובה לבנקים בישראל לדווח על כל סכום מעל 200 אלף שקל שנכנס. החל משנת 2004 שונה הסכום, ומאז יש לדווח על כל סכום מעל 50 אלף שקל שנכנס לבנק. משום שמדובר בדיווח אוטומטי ו"אובייקטיבי" ממוחשב, לרוב אין סיבה לאיחור. לכן, כשמתבצע איחור שכזה נשאלת השאלה מה מקורו – האם בתקלה טכנית או יד מכוונת ולכן על הרשות לבצע בדיקה בעניין.

לאחרונה, בדצמבר 2012, הטילה ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים על בנק אגוד קנס כספי בסך 2.1 מיליוני ש"ח בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון. אחת ההפרות, על פי הודעת בנק ישראל, הייתה דיווחים שהועברו באיחור ניכר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. לבנק עמדה זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה. ככל הידוע, אגוד לא ערער על ההחלטה.

מבנק הפועלים נמסר: "איננו רשאים להתייחס". מבנק ישראל נמסר: "אנו מנועים מלהתייחס". מדובר משרד המשפטים בשם הרשות לאיסור הלבנת הון נמסר: "הרשות אינה רשאית על-פי דין לחשוף כל מידע בנוגע לדיווחים שהועברו אליה מגופים פיננסים, למעט בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון".

מבנק אגוד לא נמסרה תגובה.