שעה קלה לאחר פרסום תחזיותיו האופטימיות של משרד האוצר, שמהן עולה כי בשנה הבאה תצליח הממשלה לעמוד ביעד הגירעון של 3% מהתוצר, פרסם בנק ישראל תחזית כלכלית משלו, שבה הוא שב ומזהיר מפני מה שצפוי לתקציב המדינה החל משנת 2015 ואילך.

בסקירה הפיסקלית התקופתית שפורסמה היום (א'), מזהיר בנק ישראל כי אומדן הוצאות הממשלה הידועות כעת לשנת 2015 גבוה בכ-5 מיליארד שקל מתקרת ההוצאות שיהיה לממשלה מותר להוציא. משמעות הדבר היא שכדי לעמוד בתקרה שקובע חוק התקציב, יהיה על הממשלה לבצע בשנת 2015 קיצוץ תקציבי בהיקף זהה.

בהמשך הסקירה, מציין בנק ישראל כי גם במהלך זה לא יהיה די. לדברי מחברי הסקירה, גם אם הממשלה תפחית את הוצאותיה המתוכננות כדי להימנע מחריגה מהתקרה, יידרשו בשנת 2015 צעדים נוספים - תוספת מסים, או הפחתה נוספת של ההוצאות - בהיקף של כ- 5 מיליארד שקל נוספים, וזאת כדי שניתן יהיה לעמוד ביעד הגירעון של 2.5% מהתוצר שנקבע לשנה זו.

לדברי בנק ישראל, המשך הירידה של יעד הגירעון המתוכנן תמשיך להעיק על הממשלה, ובשנת 2017 יהיה עליה כבר לבצע מהלך משולב של קיצוץ תקציבי והעלאת מסים בסכום מצטבר של יותר מ- 2% מהתוצר, שהם יותר מ- 22 מיליארד שקל.

עוד קובע הבנק, כי אם הממשלה תבחר לבצע את ההתאמה התקציבית רק בדרך של קיצוץ תקציבי, ללא העלאת מסים, המשמעות תהיה שההוצאה האזרחית שלה לנפש, שהיא סך השירותים שהיא מעניקה לאזרחי המדינה, לא תעלה עד שנת 2017, בהשוואה לרמתה השנה.