אאא

בליל שבת האחרון נערך בסוכת ביהמ״ד של חסידות ראדז׳ין בבני ברק שמחת ה"שלום זכר" לבנו של הנגיד דן גרטלר שנולד בשעטו״מ בשבוע האחרון.

בשמחה הגדולה השתתפו רבנים, ראשי ישיבות עסקנים ומנהלי מוסדות. בין היתר נצפו באירוע החגיגי הגאון רבי ברוך ויסבקר ראש ישיבת בית מתיתיהו, הרה״צ אלימלך בידרמן, הגאון רבי מרדכי גרוס, ראש ישיבת פוניבז הגר"ש מרקוביץ, הרה״צ יעקב מרדכי הגר בן האדמו״ר מויזניץ, הרב ישראל אבוחצירה (בן המקובל האדמו״ר דוד אבוחצירה)

עוד בין המשתתפים: אלימלך פירר יו״ר עזרא למרפא, חנניה צולק יו״ר עזר מציון, ברוך הימל יו״ר רפואה וחיים, רבי הרשל כץ משב"ק הרבי מויזניץ, העסקן מנחם גשייד והזמר משה ויינטרוב.

בברית, צפויים להשתתף מרנן ורבנן גדולי הדור שיגיעו על מנת לאחל מזל טוב ולהוקיר טובה לנגיד על תמיכתו הרבה במוסדות התורה ובמפעלי החסד.