אאא

במעונו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא ובראשותו, נערך אמש (רביעי) כינוס מיוחד ששולב בסעודת ר"ח חגיגית בו השתתפו כשישים דיינים ורבנים מורי הוראה לכבוד הקמתו של  'בית דין מיוחד לדיני ממונות'.

בראשות בית הדין יעמוד הדיינים הרבנים הגאונים רבי מרדכי אייכלר, חבר בי"ד המיוחד לענייני כשרות ובעבר רב העיר עמנואל, רבי ירמי' אדלר, דומ"ץ של החסידות בבני ברק ודיין בבי"ד חניכי הישיבות, רבי יצחק כ"ץ דיין בבי"ד הישר והטוב

את הכינוס פתח הרב מרדכי בריסק, יו"ר קהל מחזיקי הדת של חסידות בעלזא. ומיד לאחריו נשאו דברים הרבנים הגאונים חבר הבד"צ רבי חיים יחיאל רויטמן, רבי יוסף דירנפלד מאשדוד ורבי שלמה בינעט מירושלים.

בדבריהם, הרחיבו הרבנים על הקשר המיוחד שצריך להיות בין הדיינים והרבנים לבין כלל הציבור. הרבנים עוררו בפרט בענין האחדות והבהירו כי יש לשבת מפעם לפעם ולטכס עצה, ולהעביר את הדברים הנכונים מאחד למשנהו בכדי להורות הלכה בישראל כראוי וכנכון.

עם כניסתו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא אל הכינוס, התכבד אורח הכבוד הגאון רבי אשר וייס, גאב"ד דרכי תורה, לשאת את המשא המרכזי.

הגר"א ווייס הרחיב בדבריו על הזכות הגדולה בתקומת בית בעלזא המפואר לאחר השואה האיומה, שכפי שהעידו גדולי עולם שמאז חורבן בית המקדש לא היתה כזה טרגדיה איומה לכלל ישראל עם החרבת קהילות שלימות בישראל והכחדת מיליוני יהודים, וכיום אנו זוכים לראות כזה דור מפואר של לומדי תורה בכל קצווי תבל, וזוכים לתקומה מחדש של כבוד התורה וכבוד החסידות, זו הנקמה האמיתית ברשעים.

עם תום דבריו ושירת ניגוני התעוררות לקראת הימים הנוראים פתח הרבי מבעלזא לשאת מדברות קדשו לכבוד המעמד. בעיקר דבריו הדגיש האדמו"ר אודות מעלת השלום שצריך להיות בין הרבנים ובין כלל הציבור.

"הגמ' בשלהי מסכת ברכות אומרת 'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם'", פתח הרבי והמשיך, "המהרש"א מפרש הכוונה 'מרבים שלום בעולם' - מרבים לקרב ישראל לאביהם שבשמים. ע"י שמרבים בלימוד התורה ועובדים את השי"ת מרבים שלום, מרבים אהבה בין הקב"ה וכלל ישראל. השלום שקול כנגד הכל".

"תודות להשי"ת שזכינו ברוך-השם וישנם תלמודי תורה, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות, כוללים, בתי חינוך לבנות, מוסדות צדקה וחסד, בתי מדרשות - שטיבלעך, מקוואות, עסקנים ועל כולם דיינים ומורי צדק", הוסיף האדמו"ר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"הכלל הוא", הסביר הרבי, "כי אם אין שלום אין כלום. כלום לא בשלימות. 'שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול'. אם יש שלום בין אוהבי התורה נזכה להינצל שלא נגיע לידי מכשול ח"ו. כמו שמובא במשנה 'אמר רבי שמעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום', בלי שלום כל הברכות אינם מחזיקים, הכל מתפורר ונמס".

לאחר מכן הרחיב האדמו"ר אודות תפקודם ופעילותם של הדיינים והרבנים בהדגישו: "היום צריך שיהיה ה'שופט' כ'שוטר', באשר אין שוטר שיש לו כוח לעשות פעולות שיתנהגו בדרך התורה. השופט - מורי הוראה והדיינים לא צריכים רק לפסוק בשאלות של יעלה ויבוא וברכת הגומל, אלא כל דיין ומורה צדק צריך לשמור בבית מדרשו על התנהגות הקהל".

"אין צורך לגלות לכם איזה ניסיונות יש היום ברשות הרבים וברשות היחיד", הדגיש הרבי בפני הדיינים והוסיף: "אנו יודעים שבדורות הקודמים הקימו קהילות קדושות, היו רבנים ודיינים, והיה להם כוח. כשאמרו מלה היו שומעים להם. היו מתאספים מפעם לפעם לטכס עצות ותחבולות כנגד רוח הזמן וכנגד רוח המקום. אנו יודעים היטב כמה היה זה קשה, אבל מעט  האידישקייט שהחזיקה, החזיקה בזכות זה".

"על אחת כמה וכמה בזמנים של היום שאין לנו שום כוח, בוודאי שיש רק עצה אחת לראות שכל אחד ואחד יבוא יותר לביהמ"ד ויהיה דבוק בתורה ובשיעורי התורה, וכל זה יהיה מגנא ומצלא מכל הניסיונות וכל הרוחות הרעות", סיים האדמו"ר את דברי קודשו.