אאא

כ"ק האדמו"ר מבעלזא השוהה בימים אלו במנוחה בדירתו ביישוב טלז סטון, ערך ביום שלישי, מוצאי צום י"ז בתמוז, "לחיים טיש".

מיד לאחר צאת הצום ערך הרבי את השולחן בהשתתפות מניין מצוצמם מחשובי חסידי בעלזא בראשות בנו הרה"צ רבי אהרון מרדכי רוקח.

צפו בריקוד שריגש רבבות: הרבי מבעלזא והגר"ע יוסף אוחזים ידיים