אאא

לפני למעלה מעשור, חנכה חסידות בעלזא את בית המדרש הגדול של החסידות בקרית בעלזא בירושלים, וזאת לאחר שנים רבות בהם הוא נבנה, שלב אחרי שלב ובעמל רב.

הבוקר (שישי), חסידות בעלזא רועשת וגועשת בעקבות תליית שלט ענק בכניסה לבית המדרש, בו מציינים את יוזמי ומסייעי בניית הבית הגדול.

וכך נכתב בשלט הענק: 

"הבית הגדול והקדוש הזה, נבנה בס"ד בשנים ה´תשד"ם - התש"ס לפ"ג. הנחת אבן הפינה: י´ סיון תשד"ם לפ"ק; חנוכת הבית: י"ג ניסן תש"ס לפ"ק. על ידי כ"ק מרן אדמו"ר מוהרי"ד שליט"א, בהשתתפות חסידי ואוהדי בית בעלזא הי"ו בכל רחבי תבל".

בהמשך השלט נכתב: "העומד על המלאכה בעצה ובגיוס הכספים הרה"ח המשב"ק מוה"ר ר´ שמעון זאב קליין שליט"א בן הרה"ח חו"פ מוה"ר ר´ ישראל ז"ל. ואתו עמו הנדיבים החשובים והעסקנים היקרים שליט"א המסייעים בגופם ובנפשם במאודם ובעצתם".

החסידות סוערת בעיקר סביב העובדה שלראשונה בבעלזא, נכתב שמו של האדמו"ר - מוהרי"ד (מורנו הרב יששכר דב), בניגוד לנהוג בבעלזא, ששמות האדמו"רים לא הוזכרו, כי אם רק בתואר "כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א".

יצויין כי נושא תליית השלט מדובר כבר מספר שנים בחסידות, אלא שרק בימים האחרונים התקבלה ההוראה לתלותו. השלט מיד הוכן והבוקר הוא נתלה, להפתעת כלל החסידים והמשב"ק ר´ שמעון קליין, שכלל לא ידע אודות תליית השלט.

(בהכנת הידיעה השתתף ישראל כהן)