אאא

"וועד קריית בעלזא" בירושלים חותם שנה פורה מבחינתו. הוועד, שהוקם כדי לשמור על צביון הדיירים בקרייה, הצליח "למגר תופעות לא רצויות" ו"לשמור על האופי של דיירי הקרייה".

באלול תשס"ט, פרסם הוועד מודעה המסבירה כי בשל "רוחות חדשות המנשבות סמוך לקרייה", הוקם וועד שמטרתו לשמור על צביון הקריה, באמצעות פיקוח הדוק על כל מי שבא בשעריה.

"וועדות קבלה" הן דבר שגרתי בקהילות חרדיות רבות, אולם בקרית-בעלזא הפיקוח הדוק הרבה יותר.

לצד שאלון שגרתי שנועד לתהות על קנקנו של הדייר החדש, יש גם סעיף האוסר להשכיר את הדירה לצד שלישי ואיום מפורש ("על המשכיר לשאת בתוצאות").

וגם סעיפים יוצאי דופן: אין להשכיר בשום פנים ואופן דירות לבחורי ישיבה, במידה ומתפנה דירה יש ליידע מיידית את הוועד "כדי שלא להיות צועקים על העבר", וכמובן - במידה והתגלה דייר שאינו לרוח הקרייה, יש לעדכן מיידית את הוועד.

הכללים הנוקשים הללו, כך נראה, הצליחו לנקות את הקרייה מגורמים שהם מוקצה מחמת מיאוס בעיני הדיריים.