אאא

עולם התורה נכנס למגננה. שופטי בית המשפט העליון שנדרשו לעתירות נגד המשך יישומו של חוק טל ומתן פטור משירות לבחורי הישיבות מתחו הבוקר ביקורת חריפה נגד המצב הקיים ואמרו כי המדינה גוררת רגליים ואינה עושה מספיק על מנת לשנות את עובדת אי גיוסם של תלמידי הישיבות לצה"ל.

מדובר בהרכב מיוחד של תשעה שופטים בראשות נשיאת בית המשפט העליון השופטת דורית ביניש שדן בעתירה. כלל השופטים מתחו ביקורת על התנהלות המדינה, אולם דחו את הדיון בעתירות עד לינואר 2011 וזאת על מנת לאפשר למדינה לפעול על פי הבנתה ל"תיקון" המצב הקיים.

מעניינת במיוחד אמירתו של השופט הדתי בהרכב, אליקים רובינשטיין שאמר כי עולם התורה רצה להיבנות מחדש לאחר שואת אירופה, ולא לגרום לכך שחברה שלמה לא נושאת בעול המרכזי במדינת ישראל. רובינשטיין הוסיף וכתב כי הוא בטוח שהציבור החרדי והנהגתו חשים נבוכים מהמצב אולם לא יודעים כיצד לצאת ממנו.

חשוב להדגיש, כי במישור המיידי אין סכנה מיוחדת הנשקפת למשך מעמדם של בני הישיבות אולם בית המשפט כאמור רק דחה את הקץ ובינואר בעוד כשנה ומספר חודשים ישוב לדון בעתירות כאשר את דעתם השלילית והביקורתית על המצב הקיים גילו שופטי בית המשפט הבוקר.