אאא

מודעת פרסומת מקורית בייחודיותה, מתפרסמת בימים אלו בחוצות ירושלים, על-ידי איש מקצוע, אשר מבצע את עבודות הבית, שאין יד אדם מן היישוב כשירה לעשות.

במודעת הפרסומת, פונה הלה אל נשות הבית, "גברת, בעלך צדיק", הוא כותב בכותרת המודעה. "מפרנס, מתפלל בציבור, קובע עיתים לתורה, ב"ה תבוא עליו ברכה!!!", הוא מפרגן.

אך מכאן פונה ומוסיף, "ולכן... הוא לא הספיק לתקן את... דלת הארון, הרשת בסלון, הבר המטפטף, התריס השבור, המנעול שלא נסגר, לתלות את התמונה, בלטה שבורה וכו'...".

בסיום המונולוג, מבטיח מוטי, המעיד על-עצמו כי הוא יהודי ירא-שמים, לבצע את כל תיקוני הבית' במחירים סבירים'.

ניסיונותינו ליצור קשר עם מפרסם המודעה, בכדי לשמוע פרטים נוספים על המודעה המוקרית, עלו בתוהו.