אאא

סדנת התקשורת בוטלה, הכסף נשאר בקופה. כך עולה מתגובת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לחשיפת "כלכליסט" מהבוקר (ב') על הכוונה לערוך לראשיה יום עיון שיכשיר אותם לכאורה להופעה בתקשורת. הסדנה, בעלות של כ-50 אלף שקל, נועדה לתת ליו"ר הרשות יעקב שיינין ומנכ"לה רון מוסקוביץ', כלים להופעה פרונטלית והצגה נכונה של טקסט. מדובר בהענקת כלים לאנשים שההופעה בתקשורת אינה זרה להם.

יו"ר הרשות יעקב שיינין הצהיר הבוקר שהוא קרא את הידיעה ב"כלכליסט", שם נודע לו לראשונה על הכוונה לקיים סדנת הופעה בתקשורת לבכירי הרשות. ד"ר שיינין מבקש להבהיר באופן חד משמעי, כי סדנה זו מעולם לא הובאה לידיעתו (בין במישרין ובין בעקיפין), ועל כן בוודאי שלא קיבלה את אישורו. ד"ר שיינין הבהיר כי הוא מתנגד עקרונית לקיומה של הסדנה ובוודאי שלא היה עולה בדעתו להשתתף בה.

עתה, משדבר הכוונה לקיים את הסדנה נודע ליו"ר, הוא הורה לרשות לבטל לאלתר כוונה זו ולהימנע בעתיד מפעילויות מסוג זה ללא קבלת אישור מראש מהיו"ר, כנציג מועצת הרשות". עוד שיינין טען כי "מהבחינה האישית נעשה כאן שימוש פסול בשמו, כיון שלא ידע ששמו הוכנס לרשימת הבכירים לסדנה (שלא ידע על כוונה לקיימה)".