אאא

יממה לאחר הפרסום ב"כיכר השבת", בעיריית בני ברק מגיבים למאבק אליו יצא חרדי תושב העיר כנגד בניית סוכות באופן ארעי תוך סיכון חיי אדם, ואמרו כי בימים אלו פועלת העירייה לאשר את אותם סוכות שייבנו ללא סיכון ובהתאם לחוק.

דוד עובדיה שמנהל את המאבק, קבל על כך שבניין מגוריו בנו השכנים סוכה ארעית שאף חסמה את חלון ביתו, תוך שהיא נבנתה באופן המסכן חיי אדם. את דבריו הוא אומר לאחר שמספר מהנדסים הגיעו למקום ובדקו את יסודות המבנה הארעי.

לטענתו העירייה לא עושה די בשביל לאכוף את המקרים הללו בהם ישנה סכנה מוחשית. לדבריו, כל פניותיו לעירייה לא טופלו באופן כראוי.

דובר ומזכיר העירייה, אברהם טננבוים, הגיב ל:כיכר השבת" וכתב כי "כנגד בניית תוספת בשטח של 9 ממ"ר בבניין ברחוב הרב סומך 1 (מקום מגוריו של המתלונן), בלא היתר כחוק, נמסר צו הפסקה מינהלי, וכמו כן צו הריסה מינהלי. הואיל והמקום היה מאוכלס, לא ניתן היה לבצע את ההריסה, ומשום כך, הנושא הוגש לבית המשפט, כדי שיוציא צו הריסה שיפוטי ופינוי מוקדם מהאכלוס במקום, כדי שניתן יהיה לבצע את ההריסה, לאחר קבלת פסק הדין של בית המשפט. לא אנו קובעים את סדרי עבודתו של ביהמ"ש, וכמובן, שיש לקחת בחשבון את חופשת הקיץ של בתי המשפט. העירייה תפעל, כמובן, בהתאם לפסיקת ביהמ"ש, ככל המתחייב".

לדבריו, "הנושא בכללותו של בניית סוכות, לקראת חג הסוכות, הינו היסטורי בן עשרות שנים, אך אני יכול לקבוע בבירור, שמאז כניסתו של הרב חנוך זייברט לראשות העירייה, לפני כעשרה חודשים, בוצע שינוי דרסטי בכל תחומי אכיפת חוקי הבניה וחוקי עזר עירוניים. לדוגמה, לאחר התראה לציבור הסוחרים בעיר, בעקבות מצב ששרר של הוצאת סחורה מהחנויות למדרכות בכמויות גדולות ביותר, עד למצב שלא ניתן היה להולכי רגל לעבור בהן, וחלקם אף נאלצו לרדת לכבישים עצמם, הפעיל הרב חנוך זייברט, ראש העיר את הפיקוח והשיטור העירוניים, ותוך כעשרה ימים, כל הסחורה פונתה מהמדרכות, והן נראות שונות לחלוטין מהמצב ששרר בהן קודם לכן".

הדובר מנה דוגמאות נוספות לכך שהעירייה אוכפת את החוק ולא רק בנושא בניית סוכות לא חוקיות. "רחוב רבי ישראל אבו-חצירא בשכונת פרדס-כ"ץ היה חסום למעבר כלי-רכב, בגלל שורה של מבנים, בהם בלתי חוקיים, וכך נאלצו נהגים להאריך את דרכם. לאחר עבודה מאומצת ומאבקים בלתי פשרניים, פונו כל המבנים, וציר התנועה נפתח מחדש, באופן שוטף ונוח ביותר לכלי-הרכב".

"בחודשים האחרונים בוצעו הריסות ופינויים בשכונת פרדס-כ"ץ של מבנים שהוקמו, שלא כחוק, בידי אנשים, שעד כה נמנעו גורמים ממשלתיים וציבוריים לפעול כנגדם, ורק, כאמור, באחרונה ננקטו ע"י העירייה פעולות אכיפת חוקיות, שאיש לא האמין שמאן דהוא יבצען במקומות אלו". הוסיף.

ולדברי מזכיר העירייה ודוברה, "גם לגבי סוכות - מתנהלת כעת פעילות עירונית להסדרת תב"ע (תכנית בניין עיר), שבוני סוכות יקימו אותן רק במבני - אבן בטיחותיים ובהתאם לחוק בלבד".