אאא

הבנק הבינלאומי יחשוף דו"חות ביקורת פנימיים, נהלים פנימיים בנושאי אשראי, הקלטות מחדר מסחר והעתקי פעולות שבוצעו בחשבון ני"ע של לקוח. כך החליטה בשבוע שעבר שופטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, דניה קרת מאיר, במסגרת תביעת ענק על סך 73.5 מיליון שקל שהוגשה על ידי החברות יוניטרוול ושמרום, בבעלות איש העסקים שמואל מרום, נגד הבנק הבינלאומי.

עפ"י ההחלטה, אם מסמכים כגון דו"חות ביקורת פנימיים רלוונטיים לבירור מחלוקת, והם אינם נופלים בהגדרה שהם הוכנו לקראת משפט, לתובע יש זכות לקבלם.

במסגרת התביעה והבקשה לחשיפת המסמכים, שהוגשו על ידי עוה"ד אסף ברם ורועי סלוקי ממשרד ברם, סלוקי שות', נטען כי הבנק ביצע בחשבונות מרום סדרת רכישות מט"ח בלתי חוקיות ואף פליליות, תוך הטעייה, הסתרה ורשלנות וזאת במהלך השנים 2008-2004.

"הבנק", נטען בתביעה, "יזם, ניהל, יעץ וביצע פעולות השקעה בחשבונות התובעות ברמות סיכון גבוהות, עם סיכוי קלוש בלבד לרווח מנגד, וזאת תוך הסוואה מהתובעות של החבויות וההפסדים העצומים שנצברו, ביצוע אלפי פעולות תוך מחזור עסקאות של למעלה מ -12 מיליארד (!) דולר וגביית עמלות-עתק".

בכתב הגנתו דחה הבנק את טענותיו של מרום, והכחיש כי נעשו פעולות בלתי חוקיות בחשבונות החברות שבבעלותו. "מרום מנסה לגלגל לפתחו של הבינלאומי עסקאות לא מוצלחות", טען הבינלאומי.

לאחר הגשת כתבי הטענות, הגישו הצדדים בקשות לגילוי מסמכים. עוה"ד ברם וסלוקי טענו מטעמו של מרום כי לצורך הוכחת הטענות דרושים להם גם שלושה דו"חות ביקורת פנימיים שהכין בעבר הבנק, לאחר שמרום טען שמתבצעות פעולות לא חוקיות בחשבונותיו. הבנק סירב וטען כי הסיבה להכנת אחד הדו"חות היא הערכתו בסבירות גבוהה כי יינקטו נגדו הליכים משפטיים, כך שעל פי פסיקות קודמות של העליון מוטל עליו חיסיון. בנוסף טען הבנק ששני דו"חות הביקורת האחרים בנושאי בטחונות ואשראי אינם רלוונטיים למחלוקת, וכן שהם כוללים מידע של צדדים שלישיים.

"אין ממש בטענות הבנק"

השופטת קרת מאיר דחתה על הסף את הטענות. "הבנק לא הציג כל ראיה ובפרט לא את הראיה הרלוונטית ביותר – תלונת מרום עצמה – שיש בה כדי לבסס את טענתו לפיה הדו"ח הוכן מתוך ציפייה ועל יסוד הערכה כי ינקטו נגדו הליכים משפטיים. בנסיבות אלה לא עמד הבנק בנטל המוטל עליו ועל כן עליו להעמיד את הדו"ח לעיון התובעת".

לגבי שני הדו"חות הנוספים קבעה קרת-מאיר כי טענות הבנק: "לוקות בחסר". היא הוסיפה כי "אין ממש בטענות הבנק כאילו התובעות לא טענו טענות ביחס לאשראי ולביטחנות". לגבי הסודיות של הבנק כלפי לקוחות אחרים, קבעה השופטת כי הבינלאומי יציג את הדו"ח בנפרד מעניינים הנוגעים ללקוחות אחרים.

הבינלאומי פנה לקרת-מאיר, באמצעות עוה"ד אורי גאון ועינב נהרי-סנדלר ממשרד לוינבוק ושות', בבקשה להוציא "צו האוסר על המשיבות לעשות כל שימוש בדו"חות הביקורת הפנימית ובנהלים פנימיים, ובפרטיהם, שלא לצרכי הליך זה ו/או מחוץ להליך זה, והאוסר עליהן להעביר מסמכים אלו לצד ג' כלשהו".

טרם ניתנה החלטה האם תוכן המסמכים, כמו גם נהלי העבודה של הבנק, יאסרו בפרסום.