אאא

בשורה למורות החינוך העצמאי: בתום הליך ארוך ומורכב, הוסדרו זכויותיהן של מורות החינוך העצמאי, זאת בזכות פעילותו הנמרצת של ח"כ יעקב ליצמן - אשר דרש ממשרד החינוך ומכל הגורמים הרלוונטיים, להשוות את תנאי המורות בדומה לתנאי השכר והצבירה של כלל עובדי המדינה.

ח"כ ליצמן וצוות לשכתו התגייסו לנושא בעקבות פניה של מורה בחינוך העצמאי, שנאלצה לפרוש מעבודתה כמורה לפרק זמן של מספר חודשים, בגין שמירת היריון, כאשר מטרתם הינה לתיקון העוול על כנו.

על פי החוק הקודם, החופשה המיוחדת שהיתה נדרשת למורה, בגין שמירת הריון, נחשבה לחופשה-ללא-תשלום (חל"ת).

בשל כך נקטע רצף יחסי עובד-מעסיק, והדבר בא לידי ביטוי באיבוד של רצף הזכויות בכל הנוגע לגובה השכר בחופש הגדול (שנגזר מתקופת העבודה במהלך השנה), וכן דמי ביגוד והבראה שקטנו משמעותית. למעשה, גם נושא ההפרשה לפנסיה וקרן השתלמות נפגע, אלא שתחום זה תוקן לפני מספר שנים והוא חל מעתה גם על תקופת שמירת היריון.

המאבק למען זכויות המורות התנהל לטובת כל אלו שנדרשו לחופשה מיוחדת מעבודתן, בשנים האחרונות בגין שמירת היריון. כמובן שהדבר יביא גם לתיקון העוול מעתה ואילך עבור כלל המורות.

בתלונתה, הציגה המורה תקנה שנכנסה לתוקפה לפני שנתיים מטעם משרד החינוך, לפיה תקופת החופשה המיוחדת נחשבת כרצף עבודה לכל דבר וענין, גם בנושאי ביגוד, הבראה ושכר החופש הגדול; אולם בחינוך העצמאי טענו כי לא קיבלו הוראה רשמית ברוח זו.

במשרד האוצר טענו מנגד כי אין לראות בעובדות החינוך העצמאי כעובדי מדינה לכל דבר, וביקשו לפיכך לדחות את הבקשה. כלומר: עובדי מדינה 'רגילים' - אכן נהנים ממלוא הזכויות, בעוד שעובדי חינוך העצמאי - לא.

ח"כ יעקב ליצמן לא הסכים לקבל קביעה זו, ודחק במשרדים השונים ובמוסדות הרלוונטיים, כדי להעניק את מלוא הזכויות כנדרש על פי החוק, גם למורות החינוך העצמאי הזכאיות שזכויותיהן תישמרנה במלואן.

כעת, הגיעה הבשורה הטובה שמאבק זה אכן נחל הצלחה ואכן  בהתאם לרענון התקנות - החינוך העצמאי אכן מחשיב מעתה ואילך את תקופת החופשה המיוחדת בגין שמירת היריון, כהמשך רציף של העבודה, על כל המשתמע מכך - בלא לפגוע כלל בתנאים הנלווים המגיעים למורות בדין וביושר.