אאא

תושבי רכסים צפויים ליהנות בקרוב ממקומות עבודה נוספים. זה קורה לאחר שבימים האחרונים נחתם חוזה כלכלי-עסקי בין מועצת רכסים בראשותו של הרב דן כהן לבין המועצה האזורית זבולון בראשותו של מר דב ישורון, לבניית איזור תעסוקה משותף על שטח של 400 דונם.

זה החל מפניה שקיבל כהן מהמועצה המקבילה לשיתוף פעולה תעשייתי. יו"ר המועצה עיין ארוכות בחוזה המפורט, ולאחר תהליך ממושך שהיו שותפים בו יועצים משפטיים, עורכי דין, מהנדסים, גזברים וראשי המועצות, נחתם החוזה בלשכתו של הרב כהן ברכסים.

"יזמים רבים פנו אלינו מיד כששמעו על חתימת החוזה וביקשו לקבל פרטים נוספים על היוזמה. אנו מחכים עתה לאישורים נוספים של וועדת הגבולות והוועדה המחוזית שיאשרו את ההסכם, כך שנוכל להתחיל בתנופת הפיתוח", אמר כהן לכיכר השבת. יש לציין כי בחתימת החוזה הובהר כי הקמת איזור התעסוקה תהיה על פי רוח התורה.

במהלך חתימת החוזה, העניק הרב כהן ספר תהילים מהודר לראש המועצה האזורית זבולון בעודו אומר: "בכל בעיה שתיתקל בעבודתך או בעניינים אישיים, תפתח את ספר התהילים ותקרא מספר פרקים. מיד תראה ישועות גדולות".