אאא

ערוץ 10 יוכל לדחות את חובותיו עד לסוף שנת 2012. כך עולה מהסדר שנרקם להצלת הערוץ בממשלה. ל"גלובס" נודע, כי ההסדר הנרקם במשרדי התקשורת, המשפטים וברשות השנייה, הוא לאפשר לרשות השנייה את הסמכות להאריך את זיכיון ערוץ 10 בשנה, עד למועד קבלת הרישיונות, בשנת 2013.

ההערכה היא כי הערוץ יבקש את הארכת הזיכיון ביומיים הקרובים. היועץ המשפטי לממשלה כבר הגיש חוות דעת לפיה ניתן להאריך את זיכיון הערוץ עד סוף השנה.

במסגרת זו, יוכל הערוץ להמשיך ולשדר בתוקף זיכיון, כפי שפעל עד עתה, עד לשנת 2013. כרגע, הערוץ נמצא בתקופת מעבר לרישיון, ללא זיכיון בתוקף. במידה והוא יקבל את הארכת הזיכיון, אז הוא יוכל לדחות את תשלום חובותיו, העומדים על 43.5 מיליון שקל, לסוף שנת 2012 ולא לעמוד בפני סגירה כרגע. משמעות הדבר, כי איום הסגירה יוסר – אך רק לעת עתה.

מערוץ 10 נמסר, כי "לאחר שהערוץ עמד בכל מחויבויות העבר שלו, כפי שמציינים דוחות הרשות השנייה, אנחנו נברך על כל פתרון שיאפשר את המשך פעילות הערוץ ומימוש רפורמת הרישיונות. הארכה של הזיכיון עד למועד תחילת הרישיונות כי שנקבע בחוק, היא צעד ראשון בכיוון".