אאא

בריטניה: הוועדה לשוויון וזכויות אדם ממליצה למעסיקים לנהוג בהתחשבות כלפי עובדים דתיים. במסגרת מסמך המלצות שפרסמה הוועדה, היא קוראת למעסיקים להתחשב ברגשותיהם של העובדים, ולא לכפות עליהם לבצע מטלות בניגוד לאמונתם.

את המסמך, מפרסמת הוועדה לאור שורה של פסקי דין שהתקבלו בבית הדין האירופי לזכויות אדם, יצויין, כי מסמך ההמלצות מכוון כלפי מגוון רחב של מגזרים, בהם גם עובדים המשתייכים לעם היהודי.

בין מגזרי העובדים כלפיהם הומלץ לנהוג בהתחשבות: מוסלמים, יהודים, נוצרים, אתאיסטים, צמחוניים ופגאניים. 

לדוגמא, במסגרת המסמך ממליצים בוועדה שלא לכפות על עובדים צמחוניים לנקות מקרר משרדי המכיל מזון מן החי אותו הם אינם אוכלים מסיבות אידיאולוגיות, ועובד שאיכות הסביבה חשובה לליבו, יוכל להימנע מטיסות במסגרת העבודה, פרט נוסף עליו ממליצה הוועדה, היא לא רק לאשר סירוב השתתפות בפעילות כזאת או אחרת המנוגדת לאמונתו של העובד, אלא גם לאשר לו לדון על מהות ההתנגדות יחד עם עמיתיו לעבודה.

המלצה נוספת שהופיעה במסמך, קוראת לאפשר לעובדים יהודים לצאת מוקדם יותר ביום שישי, בכדי לאפשר להם להתארגן בנוחות לכניסת השבת. ובנוסף, ממליצים בוועדה לאפשר לדתיים לגדל זקן, כחלק מאורח חייהם הדתי. 

יצויין, כי המלצות הועדה אינן בגדר חוק, וכי אינם מחייבות את העובדים לקיימן.