אאא

אמש, ביום ההילולא המאתיים של סנגורן של ישראל, בעל הקדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, נערך בבית הספר "אור אבנר - חב"ד" בוויניצא, מעמד מרגש: שלושה יהודים הוכנסו בבריתו של אברהם אבינו.

המעמד נערך באיגון רב העיר ושליח חב"ד הרב שאול הלוי הורביץ, ובמעמד רבנים ואורחים נעלים, בהם כ"ק האדמו"ר ממאקווא שליט"א, הדיין הרב יהודה רבינוביץ, בנו הרב שמואל רבינוביץ, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים והגרי"י ווירצבערגער שאף מימן את הבאת המוהל מארץ ישראל.

אחד מהנימולים אף נקרא בשם "בוריס לוי יצחק"...

האורחים הרבנים הנכבדים הגיעו בטיסה ישירה מישראל לשדה התעופה בוויניצא, שנפתח לאחרונה ביוזמת ובפעילותו הנמרצת של רב העיר הרב שאול הורביץ.

לאחר סעודת הברית ועריכת "לחיים" עם הנימולים, תלמידי בית הספר "אור אבנר - חב"ד" ועוד, יצאה המשלחת לעיירת ברדיטשוב, להשתטח באהל הק' של רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע.

יצויין, שהאדמו"ר ממאקווא שליט"א, כבר ביקר כמה פעמים בוויניצא, והיה אורחו של הרב הורביץ. בין השאר אף השתתף בהנחת אבן הפינה למקוה הטהרה החדש בעיר, שבנייתו מתקדמת ב"ה לקראת סייומו.