אאא

במהלך הפגישה המיוחדת שערכה כ-40 דקות, בירך ראש הישיבה הגר"ש אויערבך שליט"א את ראש העירייה שיצליח להוציא את רצונו לפעול למען ירושלים ותושביה אל הפועל. הגר"ש שיבח את ברקת על התגייסותו למען החינוך החרדי ובירכו על כך באופן מיוחד. "רואים שיש לך רצון כן לפעול למען הציבור ושתהיה לך סייעתא דשמיא לכך", אמר הגר"ש לברקת.

ניר ברקת הסביר לגר"ש את מחויבותו לדאוג לצרכי הציבור החרדי וכי הוא רואה כאתגר מיוחד להעמיד בפני כל ציבור ומגזר את המגיע לו. באשר להחלטה שהתקבלה ביום חמישי בערב במועצת העיר לטובת החינוך החרדי אמר ברקת "החלטתי שמערכת החינוך החרדי זכאית לתקצוב באופן מלא בצדק ולא בחסד, ולכן נאבקתי לצורך העניין כי זו האמת".

פרק מיוחד עסק בתחום המדיני ומקומה הרגיש והמיוחד של ירושלים במסגרת זו. ברקת פירט את ההקשרים המדיניים של ירושלים כעיר הבירה של ישראל בעידן אובמה, ובהתייחסות הממשל האמריקאי לירושלים. "חובתנו לשמור על בירתנו מאוחדת ושלמה לנצח", הוסיף ראש העיר.

הגר"ש אויערבך הרחיב על חשיבות ירושלים והצורך לשמור על קדושתה. על השולחן הועלו נושאים רבים בתחום צרכי הדת בעיר, וכן עניינים להם יש זיקה ישירה לציבור החרדי בירושלים, ביניהם סוגיית העירוב בקרית יובל ובתי הכנסת בשכונה, ענין המקוואות בבית הכרם ושכונות נוספות, התפתחות מוסדות התורה והחינוך בעיר ועוד.

בהתייחסו לסוגיית מבני הציבור והחינוך לציבור החרדי בעיר אמר ראש העירייה שנציגי הציבור בעירייה ובראשם מ"מ ראש העיר יצחק פינדרוס המחזיק בתיק החינוך בעירייה, פועלים בנחרצות ומתוך שיתוף פעולה למען הצרכים הנדרשים לציבור ברחבי העיר. "יש לפינדרוס את כל המנדט לפעול כפי הנדרש לציבור אותו הוא מייצג ואני עומד לרשותו בכך", הטעים ברקת באזני הגר"ש אויערבך.

ראש העיר הסביר כי הוא רואה שליחות מיוחדת בניהול העיר מתוך ראיית הכלל ובאופן שוויוני וצודק בין כל המגזרים המרכיבים את אוכלוסיית העיר. ברקת הבטיח גם להבא להיות לעזר עבור צרכי הציבור החרדי, מתוך כבוד והערכה.

הגר"ש שיבח את ברקת על עמדתו ובירכו: "הקב"ה יעזור שתוכל להוציא לפועל את רצונותיך למען ירושלים ובברכת שנה טובה ומוצלחת.

במפגש השתתפו מלבד ראש העירייה ניר ברקת, סגנו ומ"מ יצחק פינדרוס, יועצו החרדי אברהם קרויזר ועוזרו של פינדרוס יהודה ארנד.