שכונת רמות בירושלים
שכונת רמות בירושלים

בישיבה שהתקיימה אמש בה נטלו חלק ועד תושבי רמות א´ הוחלט על פתיחת מאבק רחב היקף נגד ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת בגין כוונתו להעביר מבנה ריק של בית ספר במרכז השכונה לטובת בית ספר פרטי המשרת רובו ככולו ילדים מחוץ לשכונת רמות וחלקם אף מחוץ לירושלים (בית שמש, מודיעין והפריפריה) וזאת, על חשבון למעלה מ-1,300 ילדי השכונה הלומדים היום במקלטים, מרתפים ואולמי ספורט.

בשבועות האחרונים נודע כי בכוונת העירייה, להעביר בשנת הלימודים הקרובה מבנה בית ספר בשכונת רמות א´ לטובת בית הספר הפרטי רפופורט מתלפיות, וזאת חרף העובדה שתושבי השכונה סובלים ממצוקת כיתות חריפה – בו כ-1,300 תלמיד ותלמידה בבתי ספר של חובקים מבנה של 18 כיתות לימוד בלבד והיתר בקרוונים לא תקניים, באולמות ספורט ובמקלטים. עם הגידול הטבעי לשנת תשס"ט מוצאים את עצמם מאות תלמיד ותלמידה ללא כיתת לימוד – לשנה הקרובה יש צורך ב-47 כיתות תקניות.

בעקבות מידע זה חתמו מאות משפחות בשכונה על עצומה שהוגשה לראש העיר ניר ברקת. לאחר שהעצומה כמו גם פניות נוספות של התושבים לא זכו למענה, התקיימה אמש ישיבה מורחבת של רבני השכונה, ועד התושבים ווועד ההורים של בתי הספר. במהלך הישיבה נבדקו ההיבטים השונים והתקבלה החלטה לפתוח במאבק כולל נגד ראש העיר ניר ברקת ועיריית ירושלים על מנת למנוע את המהלך חסר ההיגיון של העירייה.

במסגרת הישיבה קיבל ועד התושבים את ההחלטות האופרטיביות הבאות:

1. בשבוע הבא תתקיים הפגנה המונית בכיכר ספרא, במסגרתה יבואו 1,300 תלמידי בתי הספר מהשכונה ויקיימו את סדרי לימודיהם ברחבת עיריית ירושלים. להפגנה יוזמנו כלי התקשורת.

2. הוועד יכנס במועד דחוף ומיידי כינוס גדול של כל תושבי רמות במעמד גדולי הדור, רבני השכונה ונציגי הציבור.

3. הוועד יחתים על עצומה את חברי המועצה, חברי הכנסת ושרים במטרה לטרפוד המהלך.

4. יתקיים דיון דחוף בהנהלת העיר ובמועצת העיר ירושלים על מנת למנוע את העיוות.

5. תתקיים פניה לגדולי הדור מרנן ורבנן שליט"א – באמצעות רבני השכונה ונציגי הוועד – על מנת שהנציגות החרדית תפרוש מהקואליציה העירונית, במידה וראש העיר לא יחזור בו מהחלטתו.

6. תתקיים פניה לשר החינוך גדעון סער ולסגני השרים במשרד החינוך הרב יצחק כהן מש"ס והרב מאיר פרוש מיהדות התורה, לבחון הפעלת סנקציות מול עיריית ירושלים על מציאות שבה רשות מקומית לוקחת נכס עירוני שנבנה מכספי ציבור ומשכנת בי"ס המשרת תלמידים מחוץ לאותו עיר על חשבון תלמידי שכונה הסובלת ממצוקת כיתות.

7. תתקיים פגישה בביתו של הגר"ע יוסף שליט"א והועד יפעל בשיתוף פעולה עם שר הפנים, הרב אליהו ישי ושר הבינוי והשיכון הרב אריאל אטיאס לפעול לתיקון המעוות.

8. הועד יזום דיונים בועדות הכנסת: ועדת הכספים, ועדת החינוך או ועדות אחרות לבדוק תקינות פעילות העירייה ולמחות על אופן פעילותה של עיריית ירושלים והעומד בראשה.

9. הועד יגייס משאבים נוספים על מנת לנהל מערכה משפטית מקיפה נגד עיריית ירושלים ומנח"י, וכבר גויסו עורכי דין המכינים עתירה לבית המשפט נגד עיריית ירושלים.

10. ינוהל קמפיין ציבורי רחב היקף באמצעות פרסום בכלי התקשורת, מודעות רחוב ופעילויות הסברה נוספות. לשם כך אף נשכר צוות המתמחה בייעוץ תקשורתי וניהול משברים.

דובר ועד התושבים, שעי´ה הורביץ אמר ל´כיכר השבת´: "זו חוצפה אדירה להביא לשכונה הסובלת ממצוקת כיתות - תלמידים מחוץ לרמות ומחוץ לירושלים, בניגוד לחוק - שכן בית הספר לא הוכרז כעל-איזורי. החלטה של העירייה הינה ללא היגיון ופרופורציה וללא הליך מסודר ותקין, וללא קבלת האישורים הנדרשים כחוק! זאת לאור ההשלכות על שימוש בנכס עירוני שנבנה מכספי ציבור".

הורביץ מוסיף כי לא מדובר במאבק נגד בי"ס רפופורט. "גם אם היה מדובר בתלמוד תורה מאה שערים, התושבים היו מתנגדים. הרעיון הבסיסי הוא שבית ספר בשכונה, מגיע – כדין – לתושבי השכונה".