אאא

ראש עיריית ירושלים ניר ברקת מתפאר בכל הזדמנות בשרותו בצנחנים.

השבוע הוא עבר לזמן קצר לחיל ה...תותחנים. הוא הוזמן להפעיל את התותח הניצב במזרח העיר ומשגר לאוויר פגז רעש, המסמן למוסלמים כי תום המועד וכי הם כבר יכולים להפסיק את צום הרמאדן ולהתיישב לאכול.

אלא שברקת התלבט תחילה אם לקבל עליו את המשימה, ולא מתוך חשש שהפגז שישגר ייפול על ראשו של מישהו, שלא במתכוון, אלא מתוך חרדה ששוב יסתבך עם הדתיים ולכן ביקש שיבררו עבורו אם זה לא מעשה שיפגע בו בקרב ה...חרדים.

משנודע לו שגם קודמו בתפקיד, הרב אורי לופוליאנסקי ירה באותו תותח, נרגע וביצע את המשימה בהצלחה.