אאא

אוניברסיטת "בר-אילן" ברמת גן ממשיכה להוביל את הקמפיין הנבזי נגד בתי הדין הרבניים בישראל. אחרי שעשו זאת כבר בעבר שבו אמש אנשי מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטה ופנו לכל חברי הכנסת בדרישה שלא יתמכו בהצעת ח"כ הרב משה גפני להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים, שכן הדבר יגרום ל..."רמיסת זכויות הנשים ולהגדלת מספר הנשים מסורבות הגט".

אנשי בר אילן מגדירים את הדיון בכנסת כמחטף יזום על ידי הרב משה גפני שניצל את העיתוי הנוכחי כדי להביא את החוק לאישור במליאה.

בהודעה ששוגרה לחברי הכנסת נאמר: "מחר, יום רביעי, תעלה לקריאה טרומית במליאה הצעת החוק להרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים, אשר תביא לרמיסת זכויות נשים ולהגדלת מספר מסורבות הגט. על פי הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון- סמכות שיפוט בהסכמה בעניין אזרחי וסמכות נלווית), התשס"ט- 2009, יוכלו אזרחי מדינת ישראל להתדיין, בהסכמה, בכל עניין אזרחי, בבתי הדין הרבניים, אשר יפסקו על פי דין תורה".

"הצעת החוק הבעייתית", אומרים אנשי בר אילן, "לא קיבלה את אישור ועדת השרים לחקיקה ולא את אישור הנהלת הקואליציה. יחד עם זאת, החליט ח"כ גפני להעלותה במחטף לקריאה טרומית במליאה. זאת, ככל הנראה, על רקע המשבר הקואליציוני עם ש"ס וישראל ביתנו סביב חוק הגיור".

פרופ' רות הלפרין קדרי, ראש המרכז לקידום מעמד האשה בבר אילן, מסבירה במילים מזוויעות: "בענייני נישואין וגירושין, משמעות ההצעה היא אחת: יופעל על נשים לחץ למסור את כל ענייניהן לדיון בבית הדין הרבני בתמורה לקבלת גט. הדין שיחול, לפי הצעת החוק, הנו דין תורה. לפי דין תורה, הנשים הנן מופלות לרעה בצורה משמעותית, הן אינן זכאיות לחלקן השווה ברכוש המשפחתי המשותף, הן אינן זכאיות לירושה ועוד. בתי הדין הרבניים, לפי הצעת החוק, אינם כפופים למערכת המשפט בישראל, אינם כפופים לתקדימים, אינם כפופים לחוקי היסוד וערכי השוויון ולמעשה אינם מחויבים לדבר פרט ל"דין תורה".

"בענייני נישואין וגירושין, יש בחוק זה כדי להרע את מצבם של נשים וילדים בישראל, ולפגוע בזכויותיהם בצורה קשה. החוק יגרום להפעלת לחץ על נשים להתפשר על מזונות ילדים, ולסגת מדרישותיהן לקבלת הרכוש המגיע להן, בתמורה לקבלת הגט. כידוע, בהליכי הגירושין כוח המיקוח אינו מאוזן, מכוח הדין הדתי לבעל יכולת למנוע מן האשה את הגירושין וזכויותיו הרכושיות עדיפות. הסכמה להתדיין בבית הדין הרבני לפי דין תורה אינה הסכמה אמיתית אלא הסכמה מעושק ומחוסר ברירה".

"הצעת החוק, אומרים אנשי בר אילן, תגביר את כוח הסחטנות של סרבן הגט ותביא לפגיעה חמורה בנשים מסורבות גט ועגונות, הנאלצות להתמודד עם סחיטה והפעלת לחץ עליהן לוותר על זכויותיהן, לחץ זה מופעל עליהן למרבה הצער, לעיתים רבות לא רק על ידי הבעל אלא גם על ידי מערכת המשפט הדתית הדנה בעניינן".

מרכז 'רקמן' לקידום מעמד האשה באוניברסיטת בר אילן המגדירה את עצמה דתית, יוצא במילים בוטות כנגד דין תורה וקורא לחברי הכנסת לא לתת ידם לפגיעה בזכויות הנשים, להצביע נגד הצעת החוק המוגדרת על ידם כדורסנית, ולהתנגד לכל הצעה הפוגעת בסטאטוס קוו בענייני דת ומדינה, בנשים בהליכי גירושין בכלל ובמסורבות גט ועגונות בפרט".