אאא

בשורה למעשנים שומרי המצוות: תוכלו לעשן בפסח, ובהכשר.

לאחר שנים רבות בהם נמנעו רבים מבני הציבור הדתי והחרדי לעשן סיגריות בחג הפסח בשל ספק הלכתי לגבי מרכיבים הכוללים חמץ גמור הרי שהשנה לראשונה תינתן תעודת הכשרות לסיגריות.

במשך שנים רבות הסתפקו פוסקי ההלכה לגבי הרכיבים וחששו כי אינם כשרים לפסח ולכן נמנעו רבים מלעשן.

השנה החליטה חברת 'דובק' לאפשר לראשונה לגופי הכשרות של מומחה הכשרות הרב יוסף זריצקי מהעדה האשכנזית ושל בד"צ בית יוסף מהעדה הספרדית לבדוק את כשרות חומרי הטעם והריח ולתת להם כשרות.

באישור נקבע, כי הסיגריות מסוג 'טיים', 'נובלס', ו'גולף', הינם כשרים ומותרים לעישון בימי הפסח ואילו לגבי המוצרים האחרים קיים עדיין ספק והמחמיר תבוא עליו ברכה.