אאא

"עד ירכה...עד פרכה...כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה את המנורה... שיכון ויז'ניץ שהוקם על-ידי סבי האדמו"ר ב'אמרי חיים' זצ"ל שהניח את היסודות לתורה וחסד בקריה הפך ברבות הימים לסמל של תורה ויראת שמים ועשיית חסד בידי אבי שיבדלח"א, האדמו"ר שליט"א, ולסמל של אחזקת תורה על ידי המוסדות הנלווים שהוקמו בשיכון. ב"ה אנו חונכים בית דיור מוגן לקשישים שאמנם 'מתן שכרה בצידה' אך יהווה מודל למוסד נוסף שחוט של חסד ואחזקת התורה משוך על פניו בשיכון" – כך אמר הרה"צ רבי ישראל הגר שליט"א בטקס חנוכת הבית בבית דיור מוגן לקשישים, 'ערוגות הבושם', ראשון מסוגו בבני ברק, שנערך בסוף השבוע בשיכון ויז'ניץ בעיר. בטקס השתתף ראש ישיבת ויז'ניץ, חתב"נ כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ, הגאון רבי מנחם ארנסטר שליט"א.

הגר"י הגר שהתכבד בקביעת המזוזה בפתח הבניין המפואר אמר כי יש ללמוד מדרך התנהלותם של האברכים שהקימו את בית הדיור המוגן לקשישים ה"ה הרה"ח ר' ירחמיאל פרל ושותפו, הרה"ח ר' אהרון רוזנשטיין הממלאים לא רק בתוכן גשמי ראוי את זמנם וחייהם של אותם קשישים המתגוררים במקום אלא ממלאים את חייהם וזמנם של הקשישים גם בתוכן רוחני, בשיעורי תורה ובהרצאות ובפעילות תורנית ראויה.

הגר"י הגר מתח ביקורת קשה נגד אותם בתים לקשישים וזקנים המכלים את זמנם של הזקנים בדברי הבלי העולם במקום לצקת להם תוכן רוחני כיאה לבית של חסד המתנהל על פי דרך התורה והחסידות.

הגר"י הגר ערך 'טיש' לחיים קצר שבו השתתפו מנהלי ותומכי מוסדות ויז'ניץ. מייסדי 'ערוגות הבושם' ובני המשפחות ושוחח עם כמה מהקשישים המתגוררים במקום.