אאא

הבחירות לרבני העיר ירושלים יוצאות לדרך. כפי שפורסם בשבוע שעבר ב´כיכר השבת´, התכנסה לראשונה ביום שישי, בלשכתו של ראש העיר ברקת, וועדת החמישה האחראית על הרכב הגוף הבוחר את הרבנים, ובכך יצאה רכבת המינויים לדרכה.

התפקיד העיקרי של הוועדה, הינו מינויים של מחצית מחברי הגוף הבוחר, עשרים וארבעה במספר, מבין גבאי בתי הכנסת בירושלים. מהם שנים עשר גבאי בתי כנסת אשכנזים ושנים עשר ספרדים.

בעקבות כינוס הוועדה, פרסם השבוע משרד הדתות שאלון מיוחד לגבאי בתי הכנסת המעוניינים להיכלל בגוף הבוחר. באופן מפתיע לא נשלחו הטפסים לגבאי כל בתי הכנסת בירושלים, אשר רשימתם המפורטת והמדוקדקת מצויה במשרד הדתות, אלא פורסמה מודעה המבשרת כי ניתן להוריד את השאלון מאתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת, או לחילופין לקבלה בפקס.

בשאלון, אותו ניתן להגיש לא יאוחר מיום ראשון כ"ב בסיוון תשס"ט, מופיעות שאלות רבות אודות בית הכנסת, כמו סוג הבנייה ממנו נבנה בית הכנסת, קבוע או טרומי, וכן שאלות אודות זהות הגוף המחזיק בבית הכנסת, וזהותם של בעלי הקרקע עליו עומד בית הכנסת, וגם שאלות אודות פעילויות נוספות הנעשות במקום.

השאלון המדוקדק אינו בא כך סתם, שהרי ברור לכל, כי כל החלטה על הגוף הבוחר, תהא אשר תהא, תגיע לבסוף למבחן הבג"ץ, שם יהיה על משרד הדתות והוועדה המיוחדת, לנמק בפני השופטים את השיקולים שהביאו אותם לבחור דווקא ב-24 המאושרים מבין כל רשימת 1054 בתי הכנסת שבירושלים.

ואם כבר הזכרנו את בג"ץ, הרי שרבים הם הקולות המצננים את התלהבותם של אלו העולזים על צאתו של מהלך הבחירות לדרך. הבג"צים שבדרך, כך גורסים רבים, עתידים לתקוע את מינוי הרבנים לתקופה ארוכה, אולי אפילו גם עד סוף הקדנציה.

לתועלת הגבאים שיחיו, 'כיכר השבת' מגיש את הקובץ להורדה