אאא

מקסיקו נמצאת בימים האחרונים במוקד חדשות העולם כולו, בעקבות התפרצות המגיפה הקטלנית בה נספו מאז השבוע שעבר קרוב למאתיים איש במדינה.

הקהילה החרדית במדינה מקבלת ללא הפוגה מכתבי תמיכה ועידוד מגדולי ישראל. אמש קיבלו בקהילה החרדית בהתרגשות את מכתבו של הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א, שנכתב ושוגר לבני הקהילה לחזקם ולעודדם בשעה הקשה.

יצויין כי הקהילה במקסיקו קשורה עם הגראי"ל שטיינמן מאז ביקורו בשנים האחרונות במדינה. המכתב נפתח בפנייה: "לאחינו בני ישראל יושב מקסיקו שלומכם יסגא סלה. שמעתי על המצב הלא טוב במדינתכם במחלה הנוראה אשר התפשטה שם, כמובן אין אנחנו יכולים לדעת מה עושה ה´, אבל זה ודאי כי כל מה שמוסיף תורה וחסד יכולים להיושע".

במשך כותב הרב: "ואחד מהדברים אשר בדרך כלל צריך להשתפר הוא עשות חסד ולהמנע מריב ומחלוקת ושכל אחד ידרוש שלום חברו". בסיום מכתבו קורא להתחזק בשמירת שבת ולימוד תורה עם הילדים בשבתות.

גם הגאון רבי יוסף שלום אלישיב התייחס לנושא. ביום ראשון האחרון שיגר רבה של מקסיקו סיטי, הגאון רבי שלמה טוויל שאלה לגרי"ש למען דעת את אשר יעשו. כמה מפרטי השאלה לא הותרו לפרסום, אך בהיבט הציבורי הורה הגרי"ש אלישיב על קיום תפילת יום כיפור קטן ביום חמישי זה, עם אמירת סליחות המיוחדות לתחלואי ילדים. התפילות יתקיימו בבית הכנסת המרכזי ובבתי הכנסת שעדיין נותרו פתוחים.