אאא

חברת גוליבר אנרג'י, באמצעות ענת חיפושי נפט (בבעלות מלאה של גינקו מקבוצת גוליבר) ביחד עם חברת Northwood Exploration מאוסטרליה, באמצעות חברה בת ישראלית הגישו לממונה על המכרות במשרד האנרגיה בקשה משותפת (51% נורת'ווד אקספלוריישן ו-49% ענת) לקבלת היתר חקירה באזור נחל רודד שבהרי אילת לשם חיפוש זהב ומתכות נלוות. שטח היתר החקירה המבוקש הינו 43 קמ"ר.

חברת Northwood Exploration מאוסטרליה פעילה בתחומי המחצבים והמינרלים.

פרוספקט החיפוש מתבסס על סקרים גיאו-כימיים שביצע המכון הגיאולוגי בדרום הארץ ועל בסיס היתר חקירה קודם, שכבר ניתן באזור. לפי הממצאים נמצא זהב בכמה מקומות באזור נחל רודד והר ידידיה שמצפון לאילת. בשני קידוחים שבוצעו בעבר באזור נמצא זהב בריכוז של 3-4 גרם לטון בעומק של 40-50 מטר.

גוליבר וחברת Northwood Exploration מתכננות לבצע בשטח החקירה מספר רב של בדיקות, אנליזות וקידוחים שבסיומם יוחלט אם יש הצדקה כלכלית לכרות זהב באזור.

הצוות המקצועי של החברה המשותפת לענת ו-Northwood Exploration כולל את יורם גרוסביץ כגיאולוג ראשי ואייב אולשינה, ששימש בעבר כאחראי על נושא הזהב במכון הגיאולוגי של מדינת ויקטוריה באוסטרליה, כיועץ מיוחד לפרוייקט.

תוכנית העבודה של הפרוייקט כוללת ביו היתר: דיגום חוזר של סלע האם ושל חתכים בנחלים, ביצוע סקר אירו מגנטי אווירי על פני כל שטח ההיתר (באמצעות הליקופטרים) וביצוע קידוחי גלעין רציף.