אאא

ארזים מתכוונת לקיים בחודש הבא, אסיפה של בעלי המניות ולבקש את אישורם להמרת הערבויות שניתנו לבנק אנגלו אייריש בערבות של חברת בת בבעלותה של ארזים.

הבעלים, גורביץ', שהוא גם היו"ר והמנכ"ל מבקש להקטין האת הסיכון האישי שנטל בחשיפתו לעסקיה של החברה הציבורית שבבעלותו. בעל השליטה סיפק בעבר ערבויות אישיות שאותן יבקש להחליף, ולמנוע בכך מהבנק המלווה לממש את הערבויות האישיות שנתן בעבר.

הערבויות שניתנו לבנק אנגלו אייריש, ניתנו כערובה להלוואות שנטלו החברות לשם רכישת נכסים. ארזים גם מנסה לשנות מועדי פירעונן של ההלוואות. בתוך כך נודע כי חלק מנותני ההלוואות לארזים מנסים לדרוש פרעון מיידי של הלוואותיהם. הבנקים הודיעו כי הם דורשים פירעון סכום של 42 מיליון ליש"ט, שהם חלק מכספי ההלוואה.

ארזים מדווחת כי ניסיונותיה להגיע עם הבנקים המלווים לפשרה, לא צלחו. וכי הבנקים מסרבים לשנות את הדרישות הפיננסיות אותן העמידו לחברה בהסכם ההלוואות.