אאא

עם הצטרפותו של האדמו"ר מגור למאבק על השבת, מבהירים גורמים בכירים בגור, כי המאבק על השבת אינו נחלתו של חלק מסויים ביהדות החרדית.

"קדושת השבת הינה ערך עליון לכל יהודי חרדי באשר הוא", אומרים הבכירים. בגור מקווים כי כל גדולי ישראל יצטרפו למאבק ואינם שוללים תפילה ברחובה של עיר באם אכן תיווצר חזית חרדית משותפת.

לדבריהם, כבר היה לעולמים ארוע כזה בימיו של ה'לב שמחה' זצ"ל. שיצא לרחובה של עיר לתפילת שבת ללא קריאה בתורה, על מנת למחות על חילולי שבת.

אין ספק שיצירת חזית כזו תשרת את המהלך ותזרז תוצאות מעשיות בשטח. "איננו רואים שום תועלת בהפגנות לשם הפגנות", אומרים בגור, "אך אנחנו חייבים למחות על כבוד השבת". לא ייתכן אומרים הבכירים, שהציבור יחשוב שמדובר כאן במלחמה של קומץ.

יחד עם זאת מבקשים בגור להבהיר כי מדובר בהפגנה ומחאה שקטה ומכובדת, וכי מראות כפי שנראו בשבת האחרונה אינם משרתים את המטרה.