אאא

חידוש בחסידות גור: בימים האחרונים נשלחו כרוזים לכל בתי החסידים (השטיבלאך) ברחבי הארץ ובהם החלטה חדשה, כניסה לאדמו"ר - בהרשמה בלבד.

בכרוזים הובהר כי כל הרוצה להיכנס אל הקודש פנימה, החל מר"ח אלול ועד לאחר יום כיפור, להתברך לקראת הימים הנוראים על-ידי כ"ק מרן האדמו"ר מגור, עליו להירשם מראש.

יצויין כי מדובר באירוע חריג וזאת לאור העובדה שבשנים עברו הכניסה הייתה ללא צורך בהרשמה מיוחדת כשיתירה מזאת אף בחלק מהשנים היה הרבי מגור עורך סבב ביקורים בחלק מריכוזי החסידות בערי הארץ כדוגמת חצור וערד ושם מקבל את החסידים הרבים.

בשנה שעברה שהה הרבי בשל חולשתו במושב בית מאיר והגבאים חילקו את הכניסות לעצה ולברכה לפי שטיבלאך כשבכל יום נכנסו מתפללי כמה בתי כנסיות.

השנה כאמור נשלחו מנשרים לכל גבאי השטיבלאך, בהם נכתב כי על כל החסידים להירשם יממה מראש כשבערב תיערך הגרלה מבין כל אלו שנרשמו באותו היום והזוכים יוכלו להיכנס.

על פי הערכת גורמים בחסידות ייכנסו בימים הקרובים עד לאחר יום כיפור מאות חסידים מידי יום אל הרבי להתברך כשההרשמה נועדה לשמור על הסדר וזאת בשל העומס הרב בלי עין הרע שנוצר בשנים האחרונות.