אאא

במוצאי שבת הקרוב, יתכנסו גדולי ישראל לעצרת התעוררות, ערב הקמת הממשלה החדשה שחרטה על דגלה לגייס את תלמידי הישיבות.

במוצ"ש הקרוב בשעה 21.00 בערב יתכנסו גדולי הדור באולמי ארמונות חן בבני-ברק.

במהלך האירוע, הם צפוים לשאת דברים חריפים נגד גזירת גיוס בחורי הישיבות, ולשאת דברי חיזוק לבני התורה לקראת ימי בין הזמנים.

במרכז הכינוס המיוחד יעמוד נאומו של מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן שליט"א שיזם את המעמד ודבריו יועברו לראשונה  בשידור לווייני ליותר מ-30 נקודות שידור בכל רחבי הארץ.

 (צילום: יהודה פרקוביץ)
מודעה לקראת העצרת במוצאי שבת
הגדלה

להערכת המארגנים, צפויים להשתתף בכל הריכוזים החרדיים אליהם יועבר השידור למעלה מ-20,000 איש.

בנוסף ישאו דברים: הרה"ג רבי דוד כהן שליט"א, ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי וחבר מועצת גדולי התורה של תנועת דגל התורה, הרה"ג רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א, הגאון רבי יעקב הלל ראש ישיבת המקובלים אהבת שלום, המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א והגאון רבי חזקיהו משיקובסקי שליט"א.

מארגני הכינוס מקווים כי מטרות הכנס יושגו הן במישור הפנימי כאשר הדברים יהוו חיזוק לבני התורה לעמוד על משמרתם ולהוסיף בלימודם, והן כלפי חוץ - במסר חריף לממשלה החדשה.