(צילום: פלאש 90)
תוכן גולשים
(צילום: פלאש 90)
תוכן גולשים
כתבה זו נכתבה על ידי גולש כיכר השבת. אין המערכת אחראית לתוכנה ו/או אמיתותה של הכתבה.

"אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות וקדשתנו במצוותיך..." [מן התפילה] - יש בהצהרה זו כדי להוציא מדעתם את אלו האמונים על עקרונות התרבות המודרנית-ליברלית כיוון שנודף ממנה לכאורה ריח חריף של גזענות והתנשאות על פני בני אדם אחרים, והיא מקוממת אף יותר כאשר היא נשמעת דווקא מפיו של אותו עם שסבל באופן שאין דומה לו מנחת זרועה של הגזענות ושנאת האחר.

האשמת הגזענות הפכה למטבע שחוק שכל זב חוטם עושה בה שימוש כאוות נפשו ובכך מקהה את ייחודיותה ומפלצתיותה של הגזענות הנאצית הזכורה לשמצה.

מאחר ו"גזענות" פירושה ייחוס תכונות מולדות שאינן ברות שינוי ושיש בהן כדי להוות יתרון או חיסרון ביחס לאחרים, ומאחר ופתוחה הדלת בפני כל נוכרי להתגייר כהלכה ולהצטרף לעם היהודי - הרי שהשימוש ה"מאיים" בהאשמת הגזענות האמור להעלות את האסוציאציה הנאצית, הנו כל כולו דמגוגיה צרופה הנעדר כל בסיס עניני.

שמא החברה המערבית-ליברלית עומדת בדייקנות במה שהיא דורשת מאחרים? כבר למדנו כי חסר טעם הוא לצפות לעקביות מצאצאיו של עשיו שהצביעות היתה פילוסופיית חייו, ואכן החברה המערבית-מודרנית המתרברבת על היותה אנטיתזה לתפיסה הנאצית הברברית, מעניקה יתרונות ברורים לבני אדם יפים, לבני אדם חכמים ולבני אדם עשירים שצברו את הונם אם בשל כישוריהם המולדים ואם בשל היותם בנים למשפחות עשירות.

האמונה הטפלה לפיה ההתקדמות בסולם החברתי תלויה אך ורק במאמצי האדם בלי קשר לכישוריו המולדים ולסביבת גידולו וחינוכו הנה שקר גס; על אף שמשיקולים של פוליטיקלי קורקט לא נהוג להרחיב על כך את הדבור, סוד גלוי לכל הוא שמי שנולד מכוער ו/או טיפש ו/או עני ו/או מפגר וכו´, נדון ברוב המוחלט של המקרים להתבוסס בתחתית הסולם החברתי עד סוף ימיו. בעוד שהקומוניסטים גם דברו על שוויון מוחלט בין האדם ולמעט מספר בודד של מקרים היו בהחלט עקביים בתפיסתם, הרי שהליברלים הצבועים בני ימינו מטיפים מוסר לעולם כולו תוך שהם מתעלמים מהגזענות הבוטה הטמועה עמוק עמוק בבסיס החברה המערבית-מודרנית.

"רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם" [עמוס ג´] – זהו פן נוסף של ה"אתה בחרתנו" היהודי ממנו נוהגים להתעלם אפילו שומרי המצוות. מאחר והעם היהודי הוא העם הנבחר הדרישות בהן עליו לעמוד הינן רבות, גבוהות וחמורות יותר מאשר עמים אחרים; על כן העם היהודי נענש גם על מעשים הנתפסים כמעשים נורמטיביים לחלוטין בקרב עמים אחרים, עובדה המסבירה את הסבל הממושך והבלתי נתפס שהיה בן לוויתו הקבוע של העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה. משכך, ה"אתה בחרתנו" היהודי אין פירושו עודף זכויות כפי שטענו הנאצים אלא הפוך, עודף חובות! ואכן לא ידוע על נהירה המונית לעם היהודי בשל היותו העם הנבחר בשום תקופה מן ההיסטוריה, ככל הנראה כיוון שחובותיו היו ניכרים לעין הרבה יותר מאשר זכויותיו.

נקודה אחרונה לשלב זה, גם אם אלו הטוענים כי כל בני האדם נולדו שווים ואין לייחס חשיבות לשום אדם על פני אדם אחר, היו אכן נוהגים בהתאם לכך ומקימים חברה השואפת להתנהל לאורו של עיקרון זה בדייקנות - לא היה בכך שום מעלה ערכית או מוסרית, שהרי טענה זו הנה תוצאה של תפיסת עולם מעוותת הרואה בעולם תוצר של התפתחות אקראית, עיוורת וחסרת משמעות לחלוטין; כשם שאווילי הוא לייחס חשיבות יתירה למולקולה X על פני מולקולה Y שהרי שניהם תוצרים של התפתחות אקראית וחסרת משמעות, אווילי באותה מידה ליצור היררכיה של חשיבויות בין אוספים של מולקולות, בין אם הם מכונים "אבנים" ובין אם הם מכונים "אדם". כמובן שהיהדות אינה רואה עין בעין עם תפיסה מטורפת זו, העולם נברא בכוונה מראש, בתהליך מתוכנן ומושגח על ידי הקדוש ברוך לשם תכלית מסוימת כאשר השגת התכלית הוטלה על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא הודיע לנו את היררכיית החשיבויות בין הנבראים, בין השאר הודיע כי האדם חשוב מבעל החיים ולכן התיר לו את אכילת בעל החיים וכמו"כ הודיע שעם ישראל הוא "ממלכת כהנים וגוי קדוש". מכאן שהמתרעם על כך שהעם היהודי הינו העם הנבחר, דומה לאדם המתרעם על כך שהשמש עגולה או שהחיטה צומחת דווקא מן האדמה.

בעוד שגוי הטוען לשוויון בין בני האדם אינו בורח משמעותית מ 7 מצוות בני נוח המוטלות עליו בשל עמדה זו, הרי שבן לעם היהודי הסבור כי אין הבדל בין בני האדם מתכחש לתפקידו ומנסה להתחמק מהאחריות המוטלת עליו. מן ההיסטוריה כבר למדנו כי בפועל לא יעזרו ניסיונות התחמקות למיניהם, יהודים וצאצאי יהודים באירופה ה"מתורבתת" שניסו להימלט מזהותם היהודית והתכחשו לה ככל יכולתם תוך השילם מעליהם כל סימן וכל סמל שיכול היה להסגיר את זהותם היהודית, מצאו עצמם במשרפות אושוויץ וטרבלינקה שכם אחד עם אותם יהודים אדוקים שהיהדות היתה סלע קיומם. התורה מבטיחה כי כל הניסיונות לברוח מהגורל היהודי יעלו חרס - "והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים, כמשפחות הארצות, לשרת עץ ואבן. חי אני נאום א-דוני אלוהים, אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחמה שפוכה אמלוך עליכם [יחזקאל כ´ לב´].

מהברית שכרת הקב"ה עם אברהם עולה אמנם שבפני בניו של אברהם נחסמה האפשרות להתחמק מברית זו על כל הכרוך בכך בין אם זה מוצא חן בעיניהם ובין אם לאו, כשם שהאדם על כורחו נולד אדם כך יהודי על כורחו נולד יהודי; אלא שלברית זו ישנם גם צדדים חיוביים וסימפטיים - "בנים אתם לה´ אלוקיכם" [דברים י"ד א´] ובכלל זה היחס המיוחד, החומל והאוהב של אב כלפי ילדיו. בידינו האפשרות לבחור את המסלול, מסלול העבדים או מסלול הבנים, מסלול העבדים כאמור נחל ונוחל כשלון חרוץ, לא נותרה לנו כל ברירה הגיונית אלא לבחור את מסלול הבנים, לטובתנו ולטובת ילדינו בזה ובבא.

רוצים גם לכתוב כתבה משלכם ולפרסם אותה בכיכר השבת? הרשמו לאתר ושלחו לנו את הכתבה לתוכן גולשים.