אאא

השבת של חברי הקואליציה בצפת היתה רוחנית ומאחדת יותר ממה שדמיינו. עשרות חברי כנסת ובני משפחותיהם התאחדו לשבת אחת, ללא פוליטיקה וחילוקי דעות.

מטבע הדברים, השרים וחברי-הכנסת שומרי המצוות היו אחראים על החלק הרוחני, והוא היה כאמור משמעותי.

בערב שבת, חברי הכנסת פתחו את הגיבושון בשירה משותפת של הפיוט "שלום עליכם", כשכלייזמרים מקומיים דואגים לשמור על הטונים המקוריים.

בסעודת ליל שבת התכבד שר הפנים ויו"ר ש"ס, אלי ישי ונשא דבר תורה על פרשת השבוע. 

יושב-ראש הקואליציה, ח"כ זאב אלקין היה הדובר בסעודה שנערכה למחרת, בצהרי השבת.

בתפילת מנחה שנערכה במלון, שימש ח"כ אברהם מיכאלי כגבאי והתכבד בהזמנת העולים לתורה. 

למען השבת

כשחיפש אחר לוי, אמר ראש הממשלה נתניהו: "גם אני לוי", והוזמן לעלות.

לאורך השבת כולה, נעשתה התחשבות בשומרי השבת. מארגני הגיבושון ביקשו לשמור על כבודה של שבת, וכחלק מזה ביטל ראש הממשלה את השתתפותו בסיור בסמטאות צפת.

אם ראש הממשלה אכן היה לוקח חלק בסיור, היו אנשי בטחון נאלצים לחסום כבישים ולחלל את השבת בפרהסיה. מאותה סיבה גם שרים בכירים אחרים וויתרו על הסיור, ורק נשות חברי-הכנסת השתתפו בו בסופו של דבר.

האווירה החגיגית הופרה פעם אחת במהלך השבת: פעילים למען שחרורו של גלעד שליט קיימו הפגנה מול המלון המארח, כמחאה נגד ראש הממשלה.

הפעילים זעמו על-כך ששרי הממשלה חוגגים בזמן ששליט נמק מאחורי סורג ובריח. הם קראו לראש הממשלה לאשר את העסקה שתשיב אותו לבית הוריו.